Komunikat – Działania Miasta Lublin wobec przypadków zarażenia koronawirusem

Data dodania: 11 marzec 2020
Komunikat – Działania Miasta Lublin wobec przypadków zarażenia koronawirusem

Ze względu na pojawienie się przypadków wystąpienia pacjentów zarażonych koronawirusem oraz sygnały od zaniepokojonych rodziców Prezydent Miasta Lublin zdecydował o odwołaniu zajęć w szkołach od jutra (czwartek, 12 marca) do końca tygodnia. Dalsze decyzje będą podejmowane na bieżąco. W praktyce Prezydent Miasta Lublin rekomenduje dyrektorom zamknięcie szkoły, a dyrektorzy formalnie występują do Prezydenta Miasta Lublin o zgodę na odwołanie zajęć w placówkach oświatowych. Następnie informacja jest przekazywana do Kuratorium Oświaty.

 

Jednocześnie zostało dziś skierowane do Ministra Edukacji Narodowej pismo, by w zaistniałej sytuacji zastosować zapisy specustawy o koronawirusie, co ułatwi rodzicom opiekę nad dziećmi. W związku z tym Prezydent Miasta Lublin zwraca się do Ministra właściwego do spraw oświaty Dariusza Piątkowskiego z prośbą o pilne rozstrzygnięcie sprawy funkcjonowania przedszkoli, szkół, placówek oświatowych na poziomie ogólnopolskim w kontekście zasiłków, które mogą otrzymać rodzice nie posyłający dzieci do szkoły. Sytuacja dotycząca koronawirusa jest stale monitorowana, rekomendacje dotyczące pozostałych placówek oświatowych i opiekuńczych będą podejmowane w najbliższych godzinach.

 

Po decyzji Premiera o odwołaniu imprez masowych zdecydowaliśmy także o zamknięciu obiektów sportowych, w tym basenów m.in. Aqua Lublin, a także odwołaniu wydarzeń niemających charakteru wydarzeń masowych, a odbywających się w instytucjach kultury Miasta Lublin. Rekomendujemy także podjęcie decyzji o odwołaniu wszystkich imprez planowanych na terenie Miasta przez pozostałych organizatorów.

 

W przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych rekomendujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Prezydent sugeruje także dokonywanie czynności płatniczych poprzez bankowość elektroniczną.

 

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Prezydent przypomina o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

designed by net-line.pl