Konferencja Naukowa “Reprezentacje przeszłości”

Data dodania: 30 maj 2022
Konferencja Naukowa “Reprezentacje przeszłości”

W imieniu organizatorów: Muzeum Narodowego w Lublinie, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedry Historii Kultury i Muzeologii Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Reprezentacje przeszłości”, która odbędzie się w dniach 2–3 czerwca 2022 roku, w Galerii Malarstwa Polskiego XIX–XX wieku na Zamku Lubelskim.

W ciągu dwóch dni ma zostać wygłoszonych 28 referatów, po 14 każdego dnia (w tym 17 w trybie stacjonarnym, 11 on-line). 21 autorów referatów będzie spoza Lublina (m.in. z Hamburga, Kazimierza Dolnego, Kielc, Krakowa i Warszawy). Będą to pracownicy naukowi (z Instytutu Etnologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz muzeów (Archäologisches Museum Hamburg, Stadtmuseum Harburg, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym i Muzeum Narodowego w Lublinie).

Program konferencji w załączniku.

Konferencja ‚Reprezentacje przeszłości’. PROGRAM

designed by net-line.pl