Preferencje życiowe kobiet w woj. lubelskim na tle Polski

Data dodania: 14 czerwiec 2022
Preferencje życiowe kobiet w woj. lubelskim na tle Polski

Kobiety z Lubelszczyzny wolą zakładać rodziny, niż robić kariery. Źle oceniają opiekę medyczną.

To dzieci są dla kobiet z woj. lubelskiego jednym z głównych celów życiowych. Więcej kobiet chce wychodzić za mąż, niż robić karierę. Mieszkanki Lubelszczyzny nie są zadowolone z dostępności do lekarzy specjalistów. To tylko niektóre wnioski z najnowszych badań preferencji życiowych kobiet, za których realizację odpowiada Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

13 czerwca w Lublinie odbyła się konferencja „Preferencje życiowe kobiet z woj. lubelskiego na tle Polski”, na której zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy wsparciu fundacji State of Poland. Wnioski z badania zaprezentowali: Przemysław Szuba, współautor raportu oraz dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

W badaniu udział wzięło 1229 kobiet z całej Polski w proporcjonalnym podziale na wszystkie województwa. Okazało się, że Polki patrzą na świat głównie przez pryzmat dzieci. Istotna rola matki w życiu kobiet była mocno podkreślana na Lubelszczyźnie. Aż 66 proc. badanych kobiet z tego regionu wybierało ten wariant odpowiedzi wśród priorytetów życiowych (był to najwyższy wynik w rankingu wszystkich województw).

– Mieszkanki województwa lubelskiego częściej niż statystyczna Polka wychodzą za mąż i mają dzieci. Niższy jest natomiast dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie ankietowanych kobiet – zauważa Przemysław Szuba.

To mężczyzna głównie zasila budżet domowy lubelskich gospodarstw

Dwie na pięć ankietowanych Polek twierdzi, że to one w największym stopniu zasilają budżet domowy. Ta opinia pojawiała się najczęściej w skali kraju. Natomiast w woj. lubelskim wskazało tę odpowiedź niespełna 21 proc. (najniższa wartość w całej Polsce).

– Na Lubelszczyźnie budżet domowy zasila głównie partner/małżonek. Co ciekawe, kobiety z lubelskiego częściej wyobrażają sobie rodzinę na zasadzie: oboje partnerzy pracują, ale to mąż spędza w pracy więcej czasu. Kobiety w regionie silniej skupione są wokół obowiązków domowych, co wymusza posiadanie mniej wymagającej pracy zawodowej. U ponad połowy badanych kobiet z woj. lubelskiego obowiązuje równy podział ról w ich związkach – dodaje Przemysław Szuba.

Mieszkanki Lubelszczyzny nie są zadowolone z dostępności do lekarzy – podobnie jak reszta Polek

Ankietowane z woj. lubelskiego nie za dobrze oceniają funkcjonowanie opieki zdrowotnej na Lubelszczyźnie.

– Oceniając wybrane aspekty dotyczące obecnej sytuacji w Polsce, aż jedna piąta respondentek wyraziła zdecydowane niezadowolenie z dostępności lekarzy specjalistów dla kobiet, a także ze sposobu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej dla kobiet. W województwie lubelskim wartości średnich mierzonych za pomocą pięciostopniowej skali oscylowały w granicy 2,50 – czyli na względnie niskim poziomie, co może wskazywać na poważne problemy związane z opieką medyczną, które spotykają na swojej drodze badane. Powyższe przekłada się także na względnie wysokie niezadowolenie z życia (wskaźnik Lubelszczyzny był najniższym w przekroju wszystkich województw) – informuje dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW, ekspert IRSI.

Kobiety z lubelskiego nie planują przyszłości i nie pasjonują się swoją pracą

Ankietowane z województwa lubelskiego rzadziej postrzegają karierę zawodową jako swoją pasję życiową. Swoją pracą pasjonuje się zaledwie 16 proc. ankietowanych (w porównaniu z 24 proc. w skali całego kraju). Nie planują także swojej przyszłości i mniej skupiają się na finalizacji dotychczasowych planów.

 

Informacje uzupełniające

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest instytucją naukowo-badawczą skupiającą niezależnych ekspertów z dziedziny teleinformatyki, prawa, administracji, statystyki oraz public relations. Powstał w roku 2007. Podstawowym celem Instytutu jest działalność naukowa, badawcza oraz zastosowanie wyników tych prac w praktyce poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań a także poprzez szeroko rozumianą edukację. Instytut realizuje projekty promujące ideę elektronicznej administracji, polegające na realizacji zadań publicznych przez organy administracji państwowej i samorządowej za pomocą nowoczesnych technologii internetowych, które są łatwo dostępne poprzez Internet dla interesantów, co czyni urzędy dostępnymi w dowolnie wybranym miejscu i czasie.

designed by net-line.pl