Rekrutacja do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Data dodania: 18 Maj 2021

Rozpoczęła się rekrutacja do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Na kandydatów czeka niemal 5,5 tys. miejsc w szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin. Czas na złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru mija 21 czerwca.

 

Przed uczniami ważny moment wyboru dalszej ścieżki edukacji. W ofercie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin znajduje się możliwość kształcenia w 65 zawodach, co daje swobodny wybór zgodny z własnymi preferencjami i uzdolnieniami. Zapraszamy kandydatów do zapoznania się i skorzystania z oferty edukacyjnej lubelskich szkół – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

 

Kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest Miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole. Dla kandydatów przygotowano 5494 miejsc w 190 oddziałach rekrutacyjnych, w tym 110 oddziałów w liceach ogólnokształcących, 61 oddziałów w technikach i 19 oddziałów w szkołach branżowych I stopnia.

 

Podczas tegorocznej rekrutacji ogólnodostępne szkoły zawodowe prowadzone przez Miasto Lublin oferują łącznie:

 • 416 miejsc w 13 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 15 zawodach,
 • 1952 miejsca w 61 oddziałach 15 techników, kształcących w 39 zawodach.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano łącznie:

 • 108 miejsc w 8 oddziałach 2 branżowych szkół specjalnych I stopnia, kształcących w 11 zawodach,
 • 36 miejsc w 5 oddziałach 2 techników specjalnych, kształcących w 4 zawodach,
 • 52 miejsca w 7 oddziałach 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Przypominamy najważniejsze terminy dotyczące kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Od 17 maja do 21 czerwca (do godz. 15.00) mają czas na wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru. Ewentualna zmiana preferencji możliwa będzie w terminie od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15.00. W przypadku kandydatów do oddziałów międzynarodowych, dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego wnioski przyjmowane są do 31 maja. Publikacja list osób zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 22 lipca, natomiast 2 sierpnia poznamy listę osób przyjętych i tego dnia rozpocznie się też rekrutacja uzupełniająca.

 

Wnioski rekrutacyjne mogą być dostarczone do szkoły pierwszego wyboru w formie papierowej podpisanej przez rodziców lub w formie elektronicznej, podpisanej przez rodziców profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Uczniowie klas VIII ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin dostarczają do szkół pierwszego wyboru:

 • wniosek rekrutacyjny,
 • zaświadczenie o przydatności do zawodu (dotyczy kandydatów do technikum i szkół branżowych I stopnia),
 • oryginał świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty po publikacji list zakwalifikowanych do przyjęcia, jako potwierdzenie podjęcia nauki w oddziale do którego kandydat został zakwalifikowany.

Uczniowie klas VIII ze szkół, których organem prowadzącym są inne podmioty lub gminy dostarczają do szkół pierwszego wyboru:

 • wniosek rekrutacyjny,
 • zaświadczenie o przydatności do zawodu (dotyczy kandydatów do technikum i szkół branżowych I stopnia),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia – kopie świadectwa, kopie wyników egzaminu ósmoklasisty, w terminie od 25 czerwca do 14 lipca,
 • oryginał świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty po publikacji list zakwalifikowanych do przyjęcia, jako potwierdzenie podjęcia nauki w oddziale do którego kandydat został zakwalifikowany.

 

designed by net-line.pl