Spacerem przez Sławinek – drugi spacer w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”

Data dodania: 24 czerwiec 2022
Spacerem przez Sławinek – drugi spacer w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”

zapraszamy na drugi spacer w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”, który odbędzie się na Sławinku. Wezmą w nim udział przedstawiciele władz miasta i najważniejszych służb miejskich. Uczestnicy odwiedzą kluczowe miejsca dzielnicy, aby wspólnie doprecyzować potrzeby i działania, które należy podjąć w najbliższych latach w tej części Lublina. Spacer rozpocznie się o godzinie 17.00 przy ul. Baśniowej 9. Zakończenie spaceru planowane jest na godz. 19.30.

 

W listopadzie ubiegłego roku na otwartym spotkaniu z mieszkańcami rozmawialiśmy o bieżących potrzebach oraz działaniach, które zapewnią harmonijny rozwój Sławinka. Dziś, wspólnie z Radą Dzielnicy zapraszam na spacer po tej dzielnicy. Razem odwiedzimy miejsca ważne dla lokalnej społeczności, istotne z punktu widzenia jakości ich życia. Zebrane podczas rozmów opinie i uwagi posłużą, jako materiał do dalszych etapów opracowania planu rozwoju Sławinka – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

Spacer odbędzie się we wtorek (5 lipca) i rozpocznie o godz. 17.00 przy ul. Baśniowej 9. Na trasie opracowanej wspólnie z Radą Dzielnicy Sławinek, wyznaczonych jest kilka przystanków. Daje to możliwość omówienia potrzeb danego fragmentu przestrzeni miejskiej. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowane do wszystkich zainteresowanych rozwojem dzielnicy.

 

Przebieg spaceru w dzielnicy Sławinek przedstawia się następująco (link do mapy):

  • 17.00 – ul. Baśniowa 9;
  • 17.30 – skwerek przy skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Monte Cassino, Dzieci Zamojszczyzny, Czeremchowa;
  • 18.00 – ul. Klonowa (wejście od strony ul. Podchorążych);
  • 18.25 – ul. Jaśminowa (zielony skwer przy ekranach akustycznych);
  • 19.00 – ul. Gen. Józefa Zajączka (plac zabaw).

Mieszkańcy mogą dołączyć do spaceru na dowolnym etapie, w lokalizacjach wskazanych na mapie. W razie niepogody rozmowy będą kontynuowane pod dachem, w pomieszczeniach udostępnionych dzięki gościnności Rady i Zarządu Dzielnicy Sławinek.

Podczas spaceru istnieje możliwość skorzystania z tłumacza PJM, a potrzebę taką należy zgłosić najpóźniej do piątku, 1 lipca, do godz. 15.00 pod numerem telefonu 81 466 25 54 lub na adres e-mail: partycypacja@lublin.eu.

 

„Plan dla Dzielnic” to cykl spotkań, które mają wyznaczyć priorytety rozwojowe w poszczególnych dzielnicach w perspektywie najbliższych lat. Prace w ramach projektu rozpoczęły się w trzecim kwartale 2021 r. Pierwszym etapemspotkania publiczne służące diagnozowaniu problemów i potrzeb poprzez rozmowy z mieszkańcami i mieszkankami. Do tej pory odbyło się 11 spotkań dla 24 dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Szerokie, Sławin, Sławinek, Kalinowszczyzna, Tatary, Abramowice, Głusk, Rury, Śródmieście, Stare Miasto, Wieniawa, Czechów Południowy, Czechów Północny, Ponikwoda, Konstantynów, Węglin Północny, Bronowice, Felin, Hajdów-Zadębie, Za Cukrownią, Kośminek i Dziesiąta. Drugi etapemspacery dzielnicowe, podczas których „w terenie” omawiane są tematy poruszane podczas spotkań publicznych. Pierwszy spacer odbył się w dzielnicy Tatary.

 

designed by net-line.pl