Z końcem czerwca mija czas na zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB

Data dodania: 24 czerwiec 2022
Z końcem czerwca mija czas na zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB

przypominamy, że z końcem czerwca mija czas na zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Do złożenia deklaracji do CEEB zobowiązany jest każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego oraz w przypadku budynków wielorodzinnych zarządca, jeśli na terenie nieruchomości znajduje się wspólny system ogrzewania lub właściciele poszczególnych lokali, jeśli każdy z nich posiada oddzielne, indywidualne źródło ciepła, bądź w danym lokalu znajduje się ogrzewanie dodatkowe, np. kominek. Deklarację dla budynków wielorodzinnych, obejmującą zarówno źródła wspólne, jak i te indywidualne może wypełnić zarządca, po porozumieniu z właścicielami lokali.

 

Zgłoszenia należy dokonać do 30 czerwca br. dla systemów grzewczych uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. lub w ciągu 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła dla systemów zakładanych po tej dacie. Dokumenty można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.ceeb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Lublin. Formularz deklaracji dostępny jest na stronie www.lublin.eu/ceeb.

 

Liczba zarejestrowanych do tej pory w bazie CEEB deklaracji z terenu Lublina to blisko 12,8 tys., co stanowi 39% wszystkich źródeł ogrzewania w mieście.

 

Więcej informacji oraz wsparcie przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Zana 38, tel. 81 466 2600, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

 

Za brak złożenia deklaracji, zgodnie z zapisami ustawy, grozi grzywna w wysokości do 500 zł.

designed by net-line.pl