17 czerwca, godz. 10.00, ul. Spokojna 2, s. 252 / spotkanie w ramach projektu Circular WEEEP oraz uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „ECO torbę mam – zaprojektowałem sam”

Data dodania: 14 czerwiec 2024
17 czerwca, godz. 10.00, ul. Spokojna 2, s. 252 / spotkanie w ramach projektu Circular WEEEP oraz uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „ECO torbę mam – zaprojektowałem sam”

W poniedziałek (17 czerwca) odbędzie się spotkanie w ramach projektu Circular WEEEP. W wydarzeniu wezmą udział m.in.: przedstawiciele samorządów oraz przedsiębiorców działających na rynku w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Spotkanie będzie również okazją do uroczystego rozstrzygnięcia konkursu „ECO torbę mam – zaprojektowałem sam”.

Podczas spotkania chcemy przybliżyć cele i założenia projektu oraz przedstawić dotychczasowe działania. Wspólnie z uczestnikami projektu zależy nam na wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań dotyczących produkcji, użytkowania oraz naprawy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także jego recyklingu. Poruszymy również tematy dotyczące problemu pojawiania się w odpadach komunalnych baterii litowo-jonowych, znajdujących się m.in. w e-papierosach oraz metod przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakładzie przetwarzania Polskiej Korporacji Recyklingu, która jest partnerem Miasta Lublin projekcie – mówi Marta Smal-Chudzik, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Jednym z działań podjętych na tym etapie prac jest przygotowywanie, na podstawie ankiet uzyskanych od interesariuszy, analizy rynku dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która będzie podstawą do opracowania podręcznika zawierającego rekomendacje dla producentów oraz przetwórców. Ponadto przygotowywany jest konkurs dla młodzieży ze szkół podstawowych w ramach akcji pilotażowej WEEE lives. Będzie on polegał na zbiórce jak największej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nadającego się do ponownego użycia, zgodnie z zasadą REUSE, czyli jak najpóźniejszym uznaniu produktu za odpad. W ramach konkursu organizowana będzie również kampania edukacyjna mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczennic i uczniów. W konkursie będą rywalizować poszczególne klasy z lubelskich szkół podstawowych oraz szkoła w Rogaskiej Slatinie (Słowenia) i Pradze (Czechy).

Przypomnijmy, że Miasto Lublin we wrześniu 2023 roku przystąpiło do międzynarodowego projektu partnerskiego pn. „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej” realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Liderem projektu jest Politechnika Praska, zaś pozostałymi partnerami Miasto Gdańsk i powiat Bielski oraz samorządy i środowiska naukowe z Włoch, Słowenii, Chorwacji, Słowacji i Austrii. Celem projektu jest wdrożenie lepszych lokalnie i regionalnie modeli zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) uwzględniając główne zalecenia z unijnego Planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podczas poniedziałkowego spotkania nastąpi również uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „ECO torbę mam – zaprojektowałem sam”, który miał zwrócić uwagę mieszkanek i mieszkańców Lublina, a w szczególności tych najmłodszych na problem wytwarzania ogromnej ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Tematyka pracy plastycznej miała nawiązywać do celu konkursu. Należało wziąć też pod uwagę, że projekt zostanie przeniesiony na ekologiczną płócienną torbę. Praca mogła także zawierać hasło składające się z pięciu słów zachęcające do rezygnacji z używania opakowań foliowych. W rezultacie wybrano jednego laureata i siedem wyróżnień, spośród 357 nadesłanych zgłoszeń.

Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek (17 czerwca) w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin przy ul. Spokojnej 2, w sali nr 252.

designed by know-line.pl