Obchody Światowego Dnia Mokradeł

Data dodania: 31 styczeń 2023
Obchody Światowego Dnia Mokradeł

3 lutego br. (piątek) na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (al. Kraśnicka 2d, Lublin) odbędą się obchody Światowego Dnia Mokradeł pod hasłem „Już czas na odtwarzanie mokradeł”. Oficjalne rozpoczęcie szóstej edycji wydarzenia na naszej uczelni nastąpi o godz. 9:00 w Auli WNoZiGP.

 

Część popularnonaukowa Światowego Dnia Mokradeł – obejmująca wykłady, warsztaty, konkursy i wystawy – jest przeznaczona przede wszystkim dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką obszarów podmokłych. Organizatorzy są przekonani, że w bogatym programie wydarzenia każdy z obecnych znajdzie coś dla siebie.

 

Podczas wykładów uczestnicy dowiedzą się m. in.: jaki związek mają mokradła ze zmianą klimatu, a zmiana klimatu z utratą mokradeł; jakie korzyści dają człowiekowi „zdrowe mokradła” i co można zrobić, aby przywracać je ludziom i przyrodzie; jakie działania prowadzone są w Poleskim Parku Narodowym, aby chronić jego „perły”, czyli unikalne gatunki i siedliska, czy wreszcie  – jakie walory przyrody ożywionej spotkamy na transgranicznym Polesiu, jednym z najdzikszych zakątków Europy.

 

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest restytucja, czyli odtwarzanie/przywracanie funkcji zdegradowanych mokradeł, dlatego w trakcie poszczególnych warsztatów dużo uwagi będzie poświęcone właśnie tej tematyce, m.in. warsztat „Bóbr – architekt mokradeł” oraz „Co zrobić z tym bagnem? – warsztaty projektowe”. Żeby jednak skutecznie odtwarzać mokradła, warto również poznać ich specyfikę w mikro i makroskali. Służyć temu będą m.in. warsztaty laboratoryjne: „Ląd i woda okiem ekologa – zaprojektuj własny ekosystem wodno-torfowiskowy”; „Torfowisko pod mikroskopem”, „Niezwykłe właściwości gleb terenów podmokłych” oraz warsztaty komputerowe pn. „Okiem satelitów – wykorzystanie źródeł teledetekcyjnych w badaniu obszarów podmokłych” czy „Historia mokradeł zapisana na mapach”.

 

Podczas szóstej edycji Światowego Dnia Mokradeł podziwiać będzie można autorskie wystawy: „Wszystko jest z wody II” – prace malarskie autorstwa dr inż. Małgorzaty Gorzel (Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie); „W krainie bagien i moczarów” – fotografie przygotowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz „Rok z życia żurawia” – zdjęcia autorstwa Sławomira Wróbla (Poleski Park Narodowy).

W trakcie wydarzenia odbędą się również konkursy wiedzy o mokradłach (z wykorzystaniem smartfonów), a także konkurs „Mokradła inspirują”, gdzie oprócz znajomości mokradeł będzie liczyć się przede wszystkim kreatywność uczestników.

Część naukowa będzie z kolei okazją do rozmowy w gronie specjalistów, naukowców i praktyków, o aktualnie realizowanych i zakończonych projektach, a także walorach przyrodniczych obszarów wodno-błotnych, ochronie gatunków i siedlisk, współpracy transgranicznej czy wpływie zmian klimatu na zachowania awifauny.

 

*Dla szkół obowiązywała rejestracja na wydarzenie – limit miejsc został już wypełniony, jednak można uczestniczyć w wydarzeniu dzięki transmisji online. Link: https://www.youtube.com/watch?v=rnxiQs1lqgU&ab_channel=WNoZiGPUMCS

 

Uwaga: Podczas obchodów będzie można włączyć się w zbiórkę koleżeńską UMCS, z której dochód przeznaczony jest na wsparcie dla rodziny Julii Barabas – https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,pomoz-mi-byc-przy-mojej-corce-zbiorka-kolezenska,124992.chtm Sprzedawane będą symboliczne cegiełki – wyjątkowe produkty mokradłowe przekazane przez sponsorów i partnerów wydarzenia.

 

**Światowy Dzień Mokradeł (World Wetlands Day) to międzynarodowe wydarzenie ustanowione w 1997 roku i obchodzone corocznie 2 lutego. W Polsce włączamy się w międzynarodowe obchody od 2002 r. Święto to obchodzone jest w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej (konwencji o obszarach wodno-błotnych mających międzynarodowe znaczenie, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego). Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat przyrodniczej roli mokradeł, a także ich ogromnego, choć często nie docenianego, znaczenia dla codziennego życia człowieka.

 

Hasło przewodnie tegorocznego dnia mokradeł – „Już czas na odtwarzanie mokradeł” nawiązuje do trwającej dekady restytucji ekosystemów i przypomina nam, że mokradła to jedne z najszybciej zanikających w skali świata ekosystemów. Od 1970r. 35% mokradeł uległo degradacji, a szacuje się, że proces ten postępuje coraz szybciej. Tereny podmokłe zanikają trzy razy szybciej niż lasy. Wraz z nimi tracimy wiele korzyści, których na co dzień dostarczają nam mokradła.

 

designed by know-line.pl