Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej – Wojciechów 2023

Data dodania: 18 czerwiec 2023
Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej – Wojciechów 2023

Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej

Wojciechów  7 – 9 lipca 2023  r.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
Współorganizatorzy: Urząd Gminy w Wojciechowie oraz Stowarzyszenie Kowali Polskich
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Do udziału w Targach zapraszamy kowali artystów z całej Polski i z zagranicy, a także seniorów kowalstwa, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia nie pracują już w kuźniach, lecz swoją wiedzę i doświadczenie mogą przekazać młodszemu pokoleniu. Uczestnicy Targów wezmą udział w Konkursie Kowalstwa Artystycznego, w konkursie o Nagrodę Kowali Polskich oraz w konkursie o Nagrodę Publiczności.

Targi rozpoczną się w piątek 7 lipca 2023  r. od Sympozjum w ramach którego zostaną przeprowadzone wykłady na temat: „Krzyże i ogrodzenia cmentarne na polskiej wsi. Techniki i wzory w kowalskich wyrobach sepulkralnych” oraz „Projektowanie i wizualizacja kowalskich wyrobów artystycznych”. W godzinach popołudniowych kowale spotkają się na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Kowali Polskich.

W drugim dniu Targów (8 lipca 2023 r. – sobota)  kowale będą uczestniczyć w konkursie kowalstwa artystycznego w którym do oceny przedstawione zostaną dwie prace – pierwsza przywieziona przez uczestnika, wykonana na zadany temat we własnej kuźni oraz druga wykuta na miejscu. Kowale wykonają prace konkursowe stosując tradycyjne techniki kowalskie, wzory regionalne, dbając o estetykę i charakter użytkowy wyrobów.

Prace wykonane podczas konkursu kucia artystycznego będą oceniane również przez jury, a także przez samych kowali, którzy przyznają wykonawcy najlepszej pracy Nagrodę Kowali Polskich. Przez cały dzień będzie prowadzony pokaz  „Dzieła Sztuki Kowalskiej – od projektu do realizacji”.

W niedzielę, 9 lipca 2023 r.  W godzinach popołudniowych po Mszy św. w intencji kowali, odbędzie się pokaz kucia prac dowolnych.  W tym dniu prace konkursowe będą oceniane przez zgromadzoną publiczność.  Autor pracy która otrzyma najwięcej punktów zostanie laureatem Nagrody Publiczności, natomiast wśród głosujących zostaną rozlosowane kute podkowy na szczęście. W godzinach wieczornych przewidziane jest NOCNE KUCIE.

Ogólnopolskim Targom Sztuki Kowalskiej będzie towarzyszyła prezentacja wyrobów kowalskich na stoiskach promocyjnych, wystawa prac konkursowych, kiermasz sztuki ludowej, występy zespołów folklorystycznych i gwiazd estrady.

Warunkiem udziału w imprezie jest udział w Konkursie Kowalstwa Artystycznego!

Jesteś zainteresowany udziałem, a nie otrzymałeś regulaminu ?

Poproś o regulamin imprezy pisząc na e-mail:  kowale@kowale.com.pl

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych zdawaniem egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego!

 

designed by net-line.pl