24 placówki zwycięzcami 4. edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich

Data dodania: 08 maj 2024
24 placówki zwycięzcami 4. edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich

24 społeczności szkolne będą pracowały nad rozwojem partycypacji uczniowskiej poprzez realizację Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Udział w spotkaniach informacyjnych, warsztatach z organizacji pracy w Szkolnym Zespole Roboczym, mapowanie potrzeb, maratony pisania projektów, wspólny wybór tych, które najbardziej odpowiadają potrzebom to tylko część zadań, które stoją przed wybranymi placówkami w roku szkolnym 2024/2025.

To już czwarta edycja Szkolnych Budżetów Obywatelskich, które rozwijają partycypację uczniowską w naszych szkołach. Poziom wniosków jest z roku na rok coraz wyższy, dlatego podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wysokości środków przekazanych na realizację procesu, dzięki czemu w ramach konkursu mogliśmy zakwalifikować 24 instytucje. Są wśród nich szkoły podstawowe, branżowe, licea, bursa i specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Doświadczenie w realizacji Szkolnych Budżetów Obywatelskich utwierdza nas w przekonaniu, że jest to wspaniała lekcja demokracji, która wspiera społeczności szkolne w nauce współdecydowania i współodpowiedzialności – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Nabór wniosków w ramach konkursu „Rozwój partycypacji uczniowskiej w Lublinie – Szkolne Budżety Obywatelskie – czwarta edycja” trwał do 16 kwietnia. Wpłynęły zgłoszenia od 40 lubelskich szkół, ośrodków i placówek oświatowych. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę formalną, a 24 z nich, zostało zakwalifikowanych do udziału w programie. Wśród 24 wybranych instytucji jest 13 szkół podstawowych, 10 szkół ponadpodstawowych oraz 1 bursa. Cztery społeczności szkolne będą brały udział w SBO po raz pierwszy, dwanaście po raz drugi, sześć po raz trzeci, a dwie po raz czwarty. Tym samym Szkolne Budżety Obywatelskie będą realizowały zarówno zespoły już doświadczone w tym procesie, jak i te które dopiero będą go poznawały. Dzięki temu reprezentacje szkół wymienią się doświadczeniami i pomysłami oraz będą się inspirowały i uczyły od siebie wzajemnie.

 

Lista zwycięskich placówek:

 • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980,
 • Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego,
 • Zespół Szkół nr 12 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki,
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego,
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego,
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. K.I. Gałczyńskiego,
 • Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego,
 • Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II,
 • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego,
 • Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja,
 • Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki,
 • Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Adama Mickiewicza,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza,
 • Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Fr. Kleeberga,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5,
 • Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej,
 • Bursa Szkolna Nr 1,
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja.

Wybrane w konkursie szkoły otrzymają po 4 tys. zł na realizację procedury Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, a także wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Udział w projekcie przyczyni się do rozwoju partycypacji młodych osób, aktywizacji i integracji całej społeczności szkolnej. Jeszcze w tym roku szkolnym reprezentacje szkół oraz bursy zostaną zaproszone na spotkanie integracyjne i informacyjne.

W pierwszej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich wpłynęły 22 zgłoszenia, spośród których wybrano do przeprowadzenia procedury 10 placówek. W trakcie drugiej edycji zgłosiło się 20 placówek i wszystkie miały możliwość przeprowadzenia na swoim terenie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. W trzeciej edycji na 41 zgłoszeń wybrano 20 placówek. Wśród zrealizowanych pomysłów były m.in.: zakup sceny szkolnej, stołu do arm-wrestlingu, gier, piłkarzyków czy puf na szkolne korytarze.

Szkolne Budżety Obywatelskie to finalista europejskiego konkursu The Innovation in Politics Awards 2024 w kategorii Demokracja. Jury składające się z 1086 obywateli Europy uznało SBO za wybitny przykład innowacji politycznej w Europie. Spośród 334 zgłoszeń z 26 różnych krajów, 314 zakwalifikowało się do finału. The Innovation in Politics Institute jest międzynarodową organizacją pozarządową, która identyfikuje, rozwija i wdraża innowacje w polityce dla wzmocnienia demokracji w Europie i poza nią.

Konkurs finansowany jest ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach inicjatywy „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” oraz ze środków Miasta Lublin.

designed by know-line.pl