7 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich

Data dodania: 22 wrzesień 2011

[b]Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza

oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

zapraszają na

7 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich

w dniach 22-24 października 2011 r. w Lublinie [/b]

22 października (sobota) – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, inauguracja o godz. 12.00.

23, 24 października (niedziela, poniedziałek) – Hades Club, A. Racławickie 2A

Wstęp na wszystkie prezentacje festiwalowe – bezpłatny; pierwszeństwo będą miały osoby z zaproszeniami.

Formuła Festiwalu: przewidujemy prezentacje konkursowe, warsztaty, spektakle towarzyszące.
Pomoc ze strony WOK: przed udziałem w Festiwalu będzie możliwość skorzystania z konsultacji merytorycznych, kontakt: Henryk Kowalczyk, WOK, tel. 81 532 42 07.

Idea Festiwalu Teatrów Niewielkich

Teatr jednoosobowy nie jest odkryciem ostatnich lat. Istniał on tak dawno, jak dawne są dzieje teatru, a nawet chyba wcześniej, jest to forma najstarsza spośród uprawianych na świecie. Można sobie wyobrazić, że taki praaktor-opowiadacz był w pierwotnych dziejach ludzkości żywym interpretatorem legend, mitów, a nawet przekazów historycznych. W początkach teatru greckiego, kiedy na scenę wprowadzo­ny został pierwszy aktor, na nim spoczywał ciężar przekazywania dramatu. Wcielał się on w różne postacie, występując na tle chóru stawiał pierwsze kroki w indywidualizacji postaci dramatycznych. Jednoosobowy przekaz teatralny odbywał się w każdym niemal okresie rozwoju kultury wobec różnych środowisk społecznych: od książąt do prostych ludzi. W zamyśle pomysłodawców Festiwal ten stwarza wszystkim zain­teresowanym możliwość budowania teatru na własną rękę, teatru bez inscenizatorów, reżyserów, scenografów, administratorów, dra­maturgów. Tak może się dokonywać naturalny powrót do natury teatru, do jego istoty, do aktora i słowa, do wzorów pierwotnych, prawd podstawowych i prostych, do układu człowiek – człowiek. Zachęcamy do zainteresowania się Festiwalem recytatorów, dla których może być to nowy etap artystyczno-edukacyjny w uprawia­niu dalszego teatru. Teatr, o którym mówimy, nie wymaga wielu za­biegów organizacyjno-techniczno-ekonomicznych. Zostaje przede wszystkim praca nad właściwym wyrazem własnej artystycznej pro­pozycji. W teatrze jednego aktora powstaje „wypowiedź” związana z miejscem występu, nie ze sceną, ale z osobą wykonawcy i ze sprawą, którą on przynosi. Nie jest ważne, gdzie występ ma miejsce, istotne jest, kto się wypowiada i co ma do powiedzenia. Powstaje teatr ubogi w formie, skromny zewnętrznie.
Henryk Kowalczyk

Informacje dla uczestników

Warunki uczestnictwa:
Adresaci: twórcy teatru jednego aktora; Repertuar: prezentacje trwające do od 10 do 30 minut.
Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia na adres Fundacji Sztuki im. Brunona Schulza, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
(lub email: fundacja.schulza@gmail.com) oraz nagranego przedstawienia (płyta CD/DVD) do 7 października 2011 r. Karta zgłoszenia do pobrania na: www.schulz.org.pl, www.wok.lublin.pl

Prezentacje oceniać będzie Jury Festiwalu wg następujących kryteriów:
– oryginalności scenariusza;
– uniwersalności formy i tematu;
– warsztatu aktorskiego;
– osobowości prezentującego monodram.

Nagrody: przyznane zostaną nagrody pieniężne i honorowe wyróżnienia. Wysokość nagród uzależniona od dyspozycji Jury.

Pozostałe informacje: Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu nie ponoszą kosztów akredytacji (organizatorzy zapewniają noclegi i wyżywienie bez śniadania), osoby towarzyszące (instruktorzy) i obserwatorzy wpłacają akredytację w wysokości 180 zł. Czas trwania – trzy dni. Gwarantujemy udział w imprezach towarzyszących;

Serdecznie zapraszamy!

designed by know-line.pl