75 lat Wydziału Prawa i Administracji UMCS

Data dodania: 13 czerwiec 2024
75 lat Wydziału Prawa i Administracji UMCS

Zapraszamy do wspólnego świętowania jubileuszu 75-lecia istnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uroczystości jubileuszowe odbędą się 14 czerwca 2024 r. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin).

Program wydarzenia

Władze dziekańskie z okazji tego wyjątkowego jubileuszu organizują uroczyste spotkanie, aby przypomnieć o osiągnięciach Wydziału oraz gościć znakomitych prelegentów: prof. Adama Rotfelda, prof. Hannę Suchocką, prof. Marcina Wiącka i prof. Andrzeja Zolla podczas debaty pt. ,,Współczesne wyzwania państwa i prawa”. W programie przewidziano również wystąpienie prof. Anny Przyborowskiej-Klimczak (dziekan WPiA) pt. ,,Historia Wydziału Prawa i Administracji UMCS”. Uroczystości zwieńczy koncert muzyczny Bartłomieja Wąsika.

Uczestnikami wydarzenia będą m.in. przedstawiciele organów państwowych, instytucji wymiaru sprawiedliwości, organów samorządu terytorialnego, władz samorządów, reprezentanci zawodów prawniczych, byli i obecni wykładowcy Wydziału oraz goście z wielu ośrodków akademickich z kraju.

Z perspektywy minionych 75 lat możemy stwierdzić, że Wydział Prawa i Administracji zajmuje ważne miejsce w historii UMCS, a także ogólnopolskiego i lubelskiego środowiska naukowego i prawniczego. Pod względem liczby studentów zawsze należał do największych jednostek naszego Uniwersytetu. Wielu jego absolwentów i pracowników pełniło ważne funkcje w różnych organach państwa, samorządu i wymiaru sprawiedliwości. Warto dodać, że jubileusz Wydziału przypada w roku 80-lecia istnienia UMCS.

Obchody organizowane są przez Wydział Prawa i Administracji UMCS we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowym Pro Scientia Iuridica.

Patronami i partnerami wydarzenia są: Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski; Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek; Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska; Marszałek Sejmu Szymon Hołownia; Minister Nauki Dariusz Wieczorek; Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar; Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski; Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk; Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski; Starosta Lubelski Sylwia Pisarek-Piotrowska; Rządowe Centrum Legislacji; Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie; Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie; Izba Notarialna w Lublinie; Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Izba Komornicza w Lublinie; Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; Wolters Kluwer Polska; Wydawnictwo C.H. Beck.

Patronat medialny: TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, „Studia Iuridica Lublinesia”, TV UMCS, Akademickie Radio Centrum.

designed by know-line.pl