80 lat minęło. Historia chemii na UMCS – 13 maja godz. 10

Data dodania: 08 maj 2024
80 lat minęło. Historia chemii na UMCS – 13 maja godz. 10

Konferencja pt. „80 lat minęło. Historia chemii na UMCS”, która odbędzie się 13 maja (poniedziałek) o godz. 10:00 w Auli im. prof. Jarosława Ościka na Wydziale Chemii UMCS (parter, budynek B Collegium Chemicum, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie). Jest to wydarzenie towarzyszące zorganizowane w ramach obchodów 80-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Konferencja będzie doskonałą okazją do zapoznania się z historią chemii na naszym Uniwersytecie. Powrócimy do początków badań, a także przypomnimy mistrzów – profesorów, którzy od podstaw budowali nauki chemiczne na UMCS.

Rys historyczny

Wraz z utworzeniem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (23 października 1944 roku) rozpoczęła swoją pracę sekcja chemiczna, która wchodziła w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Sekcję chemiczną tworzyły wówczas trzy Katedry: Chemii Nieorganicznej, Chemii Fizycznej i Chemii Organicznej. Kiedy w roku akademickim 1951/52 wyodrębnił się Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, sekcja chemiczna była reprezentowana przez cztery katedry. Oprócz trzech wymienionych poprzednio, powołana została Katedra Mineralogii i Krystalografii.

Pierwszymi kierownikami i organizatorami pracowni studenckich i laboratoriów badawczych byli: prof. Władysław Wiśniewski (1944-47), prof. Włodzimierz Hubicki  (od r. 1947) – Katedra Chemii Nieorganicznej; prof. Andrzej Waksmundzki (od r. 1944) – Katedra Chemii Fizycznej; prof. Marian Godlewicz (od r. 1944), prof. Wojciech Dymek (1951-55), prof. Marian Janczewski (od r. 1955) – Katedra Chemii Organicznej; prof. Maria Turnau-Morawska (1944-51) – Katedra Mineralogii i Petrografii oraz doc. Tadeusz Penkala (od r. 1957) – Katedra Mineralogii i Krystalografii. W roku 1963 została utworzona piąta katedra, Katedra Technologii Chemicznej, którą kierował prof. Karol Akerman.

Pierwsze laboratoria były organizowane od podstaw i mieściły się w pomieszczeniach adaptowanych w różnych budynkach mieszkalnych oraz w Gimnazjum im. Stanisława Staszica przy al. Racławickich. Dopiero po dziesięciu latach (w roku 1953 i 1954) pracownie chemiczne otrzymały własne lokale. Było to możliwe po wybudowaniu dwóch gmachów przeznaczonych dla sekcji chemicznej i fizycznej, czyli budynku tzw. Małej Chemii (pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) oraz budynku Fizyki (obecny adres pl. M. Curie-Skłodowskiej 1). W latach siedemdziesiątych zostały przekazane do użytku dwa kolejne budynki: Duża Chemia (1972 r.) przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 oraz pawilon Zakładu Chemii Organicznej (1975 r.) przy ul. Glinianej 33. Dobre warunki lokalowe pozwoliły na rozwój laboratoriów badawczych i studenckich oraz zwiększenie liczby pracowników naukowych.

W roku akademickim 1969/70 przeprowadzono reorganizację wszystkich polskich szkół wyższych. W miejsce katedr powstały zakłady, które weszły w skład instytutów grupujących zakłady o podobnym profilu działalności. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS utworzono trzy instytuty kierunkowe: Instytut Chemii, Instytut Fizyki i Instytut Matematyki. Pierwszym dyrektorem Instytutu Chemii został prof. Jarosław Ościk. 1 lutego 1989 r. wchodzący w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii – Instytut Chemii został przekształcony w samodzielny Wydział Chemii. Pierwszym dziekanem Wydziału został jego dotychczasowy dyrektor prof. Kazimierz Sykut.

Harmonogram wydarzenia: Program konferencji 80 lat chemia

designed by know-line.pl