9 marca – Dzień Statystyki Polskiej

Data dodania: 09 marzec 2017

Dzień Statystyki Polskiej upamiętnia pierwszy na ziemiach polskich Spis Powszechny uchwalony w dniu 9 marca 1789 roku przez Sejm Czteroletni. Uroczyste obchody kolejnej rocznicy tego Dnia są nie tylko okazją do refleksji nad rolą i znaczeniem statystyki w życiu publicznym i popularyzacji wiedzy statystycznej w społeczeństwie, ale także okazją do docenienia efektów pracy licznego grona polskich statystyków.

Polscy statystycy służą społeczeństwu dostarczając regularnie wiarygodnych informacji niezbędnych do funkcjonowania Państwa. Oficjalne dane statystyczne wykorzystywane są przez władze publiczne wszystkich szczebli, przez przedsiębiorców, naukowców, studentów, uczniów, dziennikarzy i zwykłych obywateli. Rośnie też zainteresowanie krajową statystyką ze strony społeczności międzynarodowej stanowiąc efekt społecznego i gospodarczego rozwoju naszego kraju i uznanie dla postępu, jaki dokonał się w Polsce po 1989 roku.

W XXI wieku znaleźliśmy się w gospodarce opartej na wiedzy i informacji. Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych spowodował, że statystyka stała się powszechnie dostępnym dobrem publicznym. Stawia to przed pracownikami statystyki publicznej coraz to nowe wyzwania prowadzące do zapewnienia regularnego dopływu aktualnych, obiektywnych i wiarygodnych informacji o społeczeństwie, gospodarce i stanie środowiska naturalnego. Dumą napawa nas szybko rosnące z roku na rok zainteresowanie informacjami statystycznymi GUS pozyskiwanymi przy wykorzystaniu coraz bogatszych zasobów osiągalnych na stronie internetowej Urzędu.

Szybko postępujące procesy rozwojowe w skali globu i Europy a także realizacja ambitnych celów rozwojowych kraju stanowią kolejne wyzwania dla polskiej statystyki publicznej. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga stosowania bardziej efektywnych metod badań statystycznych, obejmowanie nimi nowych obszarów życia społecznego i gospodarczego. Dla statystyków polskich oznacza to nie tylko stosowanie nowych metod badawczych, ale także doskonalenie tradycyjnych metod badań statystycznych.

Istotną cechą współczesnej statystyki jest gotowość do dostosowania się do szybko dokonujących się zmian w otoczeniu. Pojawiają się nowe metody pozyskiwania informacji przydatnych w statystyce, alternatywne wobec tradycyjnych badań, jakim jest korzystanie z tzw. big data. Statystycy widzą tu kolejną szansę na poprawę i weryfikację informacji uzyskiwanych tradycyjnymi metodami.

Polska statystyka publiczna ma dobrą pozycję w międzynarodowej społeczności statystycznej. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem Europejskiego Systemu Statystycznego, dzięki czemu nasze statystyki spełniają standardy europejskie, a harmonizacja statystyki daje podstawy do porównań z innymi krajami Unii. Uczestniczymy w pracach statystycznych licznych organizacji międzynarodowych w tym OECD i agend systemu ONZ.

W przyszłym roku czeka nas wyjątkowo doniosłe wydarzenie, jakim będą uroczyste obchody stulecia powstania Głównego Urzędu Statystycznego. Warto z satysfakcją przypomnieć, że nasz Urząd jest najstarszą instytucją Rzeczypospolitej, która przetrwała sto lat zachowując przez obfitujące w burzliwe wydarzenia stulecie swoją tradycyjną nazwę.

źródło: stat.gov.p

designed by net-line.pl