Akademia Dostępne Finanse w Lublinie

Data dodania: 25 marzec 2013

Akademia Dostępne Finanse, czyli o pieniądzu bezgotówkowym dla seniorów

Akademia Dostępne Finanse to kolejne działanie edukacyjne Narodowego Banku Polskiego, skierowane głównie do seniorów. Lubelska inauguracja Akademii odbędzie się 25 marca 2013 roku w Lublinie w Pałacu Czartoryskich, Plac Litewski 2
w godz. 11.00-14.00.

ADF jest inicjatywą Narodowego Banku Polskiego, której celem jest zwiększenie świadomości Polaków na temat korzyści i możliwości płynących
z posiadania rachunku bankowego oraz bezpiecznego korzystania z nowoczesnych instrumentów płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość elektroniczna.
W szczególności pragniemy dotrzeć do grona osób starszych, wśród których występuje najniższy stopień ubankowienia.
Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP wyjaśnia: „ Nasze działania kierujemy do osób powyżej 55. roku życia, ponieważ – jak wskazują badania przeprowadzone przez NBP – odsetek osób nieposiadających konta bankowego zdecydowanie rośnie w tej grupie wiekowej. Konta nie ma 23 proc. dorosłych Polaków, w grupie powyżej 55. roku życia ten wskaźnik wynosi 32 proc., a wśród osób powyżej 65. roku życia – 57 proc. Poziom ubankowienia polskiego społeczeństwa stawia nas na jednej z ostatnich pozycji wśród krajów Unii Europejski”.
„Kluczem do zmiany tej sytuacji jest w dużej mierze kwestia właściwego „dotarcia” banków do osób nieubankowionych, w tym także poprzez działania z zakresu edukacji finansowej polegające przede wszystkim na akcentowaniu korzyści płynących z usług finansowych, jakie w codziennym życiu może osiągnąć każdy z nas. Posiadanie rachunku może przynieść realne korzyści i ułatwić codzienne życie. Odkładanie gotówki do tzw. „skarpety” przy uwzględnieniu inflacji to zawsze strata, natomiast nawet najmniejsze oprocentowanie na koncie czy lokacie to mimo wszystko jakaś korzyść, która może przynieść realny zysk, a w najgorszym przypadku uchronić nasze oszczędności przed utratą ich wartości. Posiadanie rachunku to również łatwiejszy dostęp do kredytu czy pożyczki, a tym samym ochrona domowych finansów przed nieuczciwymi firmami pożyczkowymi” – informuje Renata Pawlicka, zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego NBP.

Trzy spotkania inaugurujące projekt odbyły się już w ubiegłym roku: w Szczecinie, Poznaniu i Opolu. Lublin jest czwartym ośrodkiem w Polsce i pierwszym w tym roku,
w którym będziemy mówić o upowszechnianiu obrotu bezgotówkowego oraz o jego pozytywnych skutkach dla polskiej gospodarki i państwa. W tegorocznej edycji cyklu spotkań honorowy patronat objęli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.
Ilona Skibińska-Fabrowska, dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie:
”Akademia Dostępne Finanse to wyjątkowo potrzebny projekt. Rozwój nowoczesnych usług bankowych i finansowych stwarza wiele możliwości ale z drugiej strony niesie ze sobą pewne ryzyka. Warto więc inwestować w edukację osób starszych, którzy mają prawo czuć się zagubieni w świecie współczesnych finansów.
W ramach lubelskich działań stawiamy przede wszystkim na przekaz bezpośredni i miło mi poinformować, że już rozpoczęły się spotkania w Dziennych Domach Pobytu Seniora w Lublinie. Dzięki pomocy, jaką otrzymujemy od Pani Prezydent Moniki Lipińskiej, docieramy do wspaniałych ludzi, którzy wkładają wiele serca i energii w pracę na rzecz osób starszych, tak aby jesień ich życia była pogodna i radosna. W dalszej części planujemy cykl wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w regionie – m.in. w Lublinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie, Chełmie i Łęcznej. Zaprosiliśmy do współpracy biblioteki – widzimy w nich olbrzymi potencjał osobowy, doskonałą bazę lokalową i łatwość dotarcia do adresatów projektu.
Naszym celem jest również inicjowanie działań i aktywizacja środowiska lokalnego. Chcemy wspierać projekty, które wpiszą się w rozwój obrotu bezgotówkowego w naszym regionie. Mam nadzieję, że nasz lubelski oddział NBP stanie się inkubatorem dobrych pomysłów Akademii Dostępne Finanse.”
W programie lubelskiego seminarium przewidziano wystąpienia Pana Dyrektora Adama Tochmańskiego oraz Pani Dyrektor Renaty Pawlickiej, reprezentujących Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego. W panelu dyskusyjnym udział wezmą, obok wyżej wymienionych osób, goście specjalni: Pan Jędrzej Grodzicki – doradca Zarządu Związku Banku Polskich oraz Pan Tomasz Obal – Dyrektor Departamentu Gwarantowania Depozytów z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przewodnim tematem będzie przełamywanie stereotypów na temat usług bankowych i obrotu bezgotówkowego – szczegółowy program w załączeniu.

designed by net-line.pl