Aplikacja „Grzyby w Polsce” – projekt studentów UMCS

Data dodania: 23 czerwiec 2023
Aplikacja „Grzyby w Polsce” – projekt studentów UMCS

Aplikacja „Grzyby w Polsce” to projekt naukowy realizowany przez koła naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: SKN Geoinformatyków „GeoIT” (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej) oraz SKN Biotechnologów „Mikron” (Wydział Biologii i Biotechnologii). Główną ideą było dostarczenie wiedzy na temat różnych gatunków grzybów, ich lokalizacji oraz związanych z nimi informacji, ale także budowanie świadomości potencjalnego niebezpieczeństwa, jakie mogą nieść za sobą grzyby.

 

Dane wykorzystane do stworzenia aplikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, opartych na wieloletnich badaniach mikologicznych, jak np. strony internetowe, takie jak Grzybiarze.eu, Ekologia.pl, Grzybofil.pl oraz Nagrzyby.pl, a także literatura przedmiotu, m.in. B. Gumińska, W. Wojewoda „Grzyby i ich oznaczanie”, „Checklist of Polish Larger Basidiomycetes” i inne publikacje.

Przedstawione w aplikacji dane są zmienne, ponieważ grzyby w swojej formie są nieprzewidywalne. Istotnym elementem projektu było ukazanie korelacji między różnymi zmiennymi, takimi jak lasy, gleby i gatunki grzybów. Te powiązania zostały zobrazowane i można je sprawdzić na stronie z atlasem grzybów. Aplikacja zawiera informacje dotyczące występowania różnych gatunków grzybów na terenie Polski. Na stronie internetowej umieszczono także kilka ciekawostek, na przykład informację o tym, który grzyb jest najczęstszym powodem zatruć oraz liczbę grzybów objętych ochroną. Aplikacja jest przeznaczona dla wszystkich, niezależnie od tego czy są biologami, entuzjastami grzybów, czy uczestnikami grzybobrania.

Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów „Mikron” podjęli się zadania selekcji danych, aby wyłonić najistotniejsze informacje. Przeprowadzono analizę i wyselekcjonowano kluczowe cechy oraz najlepsze zdjęcia. Natomiast studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków „GeoIT” zajęli się aspektem technicznym, dodając odniesienie przestrzenne do danych opisowych. Przy użyciu platformy ArcGIS Online stworzyli aplikację Web-GIS, która zawiera interaktywną mapę, przedstawiającą zestawienie wszystkich warstw.

Link do aplikacji: https://grzyby-w-polsce-wnozigp.opendata.arcgis.com/

 

designed by net-line.pl