Artystyczne perypetie Samuela Tyszkiewicza

Data dodania: 16 maj 2011

Dom Kultury
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

serdecznie zaprasza na spotkanie z
Ewą Hadrian

Artystyczne perypetie
Samuela Tyszkiewicza
edytora z Florencji

czyli Mistrza Samuela Typographa sztuka pięknej książki

Spotkanie odbędzie się

we wtorek 17 maja 2011 r. o godz. 18:00
w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

Wstęp wolny

Samuel Tyszkiewicz (1889-1954) – wydawca, drukarz, introligator, bibliofil; twórca florenckiej oficyny Stamperia Polacca, której dewizą było „rzeczy piękne wydawać pięknie”; w latach II wojny światowej otworzył filię oficyny w Nicei, gdzie publikował przede wszystkim tomiki poetyckie polskich poetów
pozostających na obczyźnie.

Warszawianin z urodzenia, florentyńczyk z wyboru, inżynier elektryk z wykształcenia, typograf z umiłowania – był Tyszkiewicz ambasadorem polskim w Italii, pracą swoją pokazując przywiązanie do obu krajów i zaświadczając, że kultura polska w kraju i na emigracji jest jedna i niepodzielna. Artysta-typograf
drukował po polsku, włosku, angielsku, francusku i łacinie w rozmaitych formatach, poczynając od in piano, a na in 32° kończąc. Sam pisał, tłumaczył, zdobił, układał czcionki, kolofoźródło: www.polonia-wloska.org ny, odbijał, oprawiał w rozmaity materiał: pergamin, papier, płótno, tkaninę. Stosował rozmaite ozdobniki: inicjały, winiety, wyklejki, akwarele, drzeworyty, linoryty, miedzioryty, światłodruki, które często wykonywał sam, harmonizując je w sposób doskonały z opracowaniem graficznym i tekstem książki. Poprzez swoją pracę odrodził dawne tradycje drukarskie i przyczynił się do rozwoju ruchu bibliofilskiego.

Dokonując rozrachunku z własnym życiem, Samuel Tyszkiewicz zwierzał się w jednym z ostatnich listów do rodziny, że nigdy nie kierowała nim chęć zysku, lecz tworzenia dzieła doskonałego, pragnienie „pozostawienia po sobie dobrego imienia, owoców pożytecznej pracy, uznania współczesnych".
[i]Marek Szypulski, Samuel Tyszkiewicz, w: Stamperia Polacca.
Florencka i nicejska Oficyna Drukarska Samuela Tyszkiewicza.
Wystawa Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
od 31 marca do 14 czerwca 2009, Warszawa 2009 [/i]

W 1931 roku Samuel Tyszkiewicz przybył do Lublina na zaproszenie Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Wśród bibliofilów lubelskich, którzy Tyszkiewicza gościli, byli m.in. prezes LTMK ks. dr Ludwik Zalewski i sekretarz Towarzystwa, poeta Józef Czechowicz.

W zbiorach Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zachował się cenny ślad tego spotkania – rękopis wiersza Czechowicza, zamieszczony w księdze protokołów Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, którym poeta chciał nie tylko uczcić i uhonorować znakomitego gościa z Florencji, ale przede
wszystkim zachować i utrwalić tę ulotną chwilę owego wieczoru, w czasie którego bibliofile lubelscy siedzieli wśród ogrodowych drzew, pochyleni nad księgami przywiezionymi z miasta z lilią w herbie.

W 80. rocznicę tego spotkania zapraszamy Państwa na opowieść o Samuelu Tyszkiewiczu – człowieku, który całe swe życie poświęcił sztuce pięknej książki.

designed by know-line.pl