Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Lublin na 2023 rok

Data dodania: 13 grudzień 2022
Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Lublin na 2023 rok

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk przekazał do Biura Rady Miasta autopoprawkę do projektu budżetu miasta na 2023 r. Spośród 130 wniosków Radnych, zgłoszonych podczas prac komisji nad projektem budżetu na 2023 rok, pozytywnie rozpatrzono 44. Projektem budżetu Miasta na przyszły rok miejscy Radni zajmą się na najbliższej sesji w dniu 15 grudnia. Dochody i wydatki budżetu Miasta Lublin zwiększą się o 27 mln zł i w 2023 roku wyniosą odpowiednio 2,6 mld zł oraz 2,88 mld zł. W ramach planowanych wydatków, bieżące stanowią kwotę 2,43 mld zł, a majątkowe 446,9 mln zł (co stanowi 15,52% wydatków ogółem). Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich to 176,95 mln zł.

 

Budżet miasta na przyszły rok będzie najtrudniejszym w historii Lublina. Przez działania rządu, w 2023 roku utracimy około 300 mln zł dochodów z PIT, a łączna suma strat Miasta Lublin wyniesie blisko 595 mln zł. Jako samorząd musimy pogodzić wyższe koszty spowodowane rosnącą inflacją, cenami energii i płacy minimalnej z mniejszymi dochodami, które są efektem m.in. zmian w systemie podatkowym. W przyszłym roku nie uda nam się odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania mieszkańców, jednak mimo konieczności szukania oszczędności, chcemy utrzymać jakość usług oraz tempo rozwoju na dotychczasowym poziomie. W autopoprawce do projektu budżetu uwzględniliśmy część wniosków złożonych przez Radnych oraz propozycje, które bezpośrednio przekazali mieszkańcy podczas spotkań i spacerów w ramach „Planu dla Dzielnic” – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Lublin na 2023 rok

 

Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Lublin na 2023 r. dostępna jest w BIP.

 

 

designed by know-line.pl