Baobab – nowa przestrzeń w centrum Lublina służąca integracji

Data dodania: 26 styczeń 2023
Baobab – nowa przestrzeń w centrum Lublina służąca integracji

Przy Krakowskim Przedmieściu 39b powstaje Baobab – nowa przestrzeń w centrum Lublina służąca integracji, miejsce wymiany doświadczeń, realizacji projektów, rozmów, a przede wszystkim spotkań migrantów i migrantek, uchodźców i uchodźczyń, mieszkańców i mieszkanek Lublina. Oficjalne otwarcie planowane jest w drugiej połowie lutego.

– Przestrzeń „Baobab” jest kolejnym etapem współpracy Miasta Lublin ze środowiskiem lubelskich organizacji pozarządowych w obliczu napływu uchodźców wywołanego wojną w Ukrainie. Mam nadzieję, że to miejsce będzie nie tylko symbolicznym punktem na mapie integracji społecznej w naszym mieście. Dołożymy wszelkich starań, aby wspólnie zbudować trwały element współpracy, działający nie jako krótkotrwały projekt. Wierzę, że „Baobab” będzie symbolem otwartego, współpracującego i włączającego miasta, jakim zdecydowanie jest Lublin – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

„Baobab” powstał dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów społecznych, organizacji międzynarodowych, ale także firm funkcjonujących w Lublinie. Przestrzeń prowadzona jest przez Stowarzyszenie Homo Faber we współpracy z szeroką koalicją innych organizacji. Rozmowy na temat jej uruchomienia prowadzone były w ramach Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Uchodźcom od marca 2022 r. i zmierzały do naturalnego wypracowania formuły przedłużenia jego funkcjonowania.

– „Baobab będzie miejscem spotkań i budowania więzi między nowymi i starymi mieszkańcami miasta. Do tworzenia oferty społecznej, kulturalnej, integracyjnej i włączającej zapraszane będą inicjatywy organizacji i grup nieformalnych, także organizacji migranckich i mniejszościowych. Myśląc o integracji jako dwustronnym procesie, część działań będzie kierowana do społeczeństwa przyjmującego – mieszkanek i mieszkańców Lublina – mówi Anna Dąbrowska, Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber.

Podstawą działania Baobabu będzie doświadczenie wyniesione z kilkunastoletniej pracy Homo Faber w obszarze włączania, aktywizowania i integracji społecznej migrantów, uchodźców, Polek i Polaków. „Baobab” to też suma wszystkich działań Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie, który w pierwszych miesiącach wojny objął działaniami kilkanaście obszarów pomocowych. W skład Komitetu weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, a także organizacje harcerskie: Związek Harcerstwa Polskiego i Płast oraz wybrani pracownicy Urzędu Miasta Lublin.

 

Pomoc udzielana w „Baobabie” oferowana będzie przez międzynarodowy, międzysektorowy zespół składający się z pracowników organizacji pozarządowych doświadczonych w pracy na rzecz społeczności migranckich, pomocy humanitarnej i praw człowieka oraz urzędników miejskich na co dzień zajmujących się partycypacją społeczną, współpracą z organizacjami pozarządowymi, polityką integracji cudzoziemców i równym traktowaniem. Wypracowane rozwiązania zaś wejdą na trwałe w system zarządzania miastem. W przestrzeni „Baobabu” znajdują również swoje miejsce usługi świadczone przez Urząd Miasta Lublin w ramach Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie, takie jak infolinia dla uchodźców. W przyszłości oferta ta będzie uzupełniana, a przestrzeń posłuży spotkaniom, warsztatom i dyskusjom w ramach działań Biura Partycypacji Społecznej UM Lublin, jak m.in. realizacja Projektu „Plan dla Dzielnic” czy Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.

Partnerami merytorycznymi działań realizowanych w „Baobabie są obok Stowarzyszenia Homo Faber: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Fundacja Instytut Na Rzecz Państwa Prawa, Ukraińska Organziacja Skautowa „Płast”. Działania realizowane w Baobabie finansowane są przez UNHCR. W dostosowanie techniczne budynku zaangażowana była firma Strabag. Przestrzeń Baobabu została zparojektowana i wyposażona dzięki wsparciu Ikea oraz firm Flugger oraz Tarkett.

designed by know-line.pl