Bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego w Bibliotece Miejskiej

Data dodania: 28 luty 2012

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl.

Łączy on zabawę i naukę z używaniem z komputera.
Każde dziecko może korzystać z kursu samodzielnie.
Dokładnie tak, jak na co dzień korzysta z gier komputerowych.
Wystarczy, aby uczyło się w bibliotece dwa razy w tygodniu przez niecałą godzinę,
aby w ciągu kilku miesięcy można było zobaczyć pierwsze efekty nauki.

KOMPUTEROWY KURS ANGIELSKIEGO W BIBLIOTECE

Kurs polega na połączeniu najnowszych technologii z tradycyjnym nauczaniem. Składa się z ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów, piosenek, „foto-lekcji” i ćwiczeń opracowanych przez ekspertów. Dzieci w świecie FunEnglish.pl przeżywają przygody wraz z bohaterami gier i filmów i uczą się bezpośrednio od native speakerów.

Kurs jest oparty o metodę immersion, polegającą na zanurzeniu w języku angielskim. FunEnglish.pl tworzy sytuacje komunikacyjne i sprawia, że dzieci mówią i myślą w języku angielskim. Dzięki temu postępy w nauce są znacznie szybsze niż w tradycyjnych metodach nauczania.

Kurs składa się z sześciu bloków podzielonych na 11 podrozdziałów. W skład każdego podrozdziału wchodzi gra edukacyjna, krótki film, piosenka karaoke i „foto-lekcja” oraz ponad 20 ćwiczeń. Po przejściu przez wszystkie bloki dziecko zapozna się z prawie tysiącem zwrotów przydatnych w 90% sytuacji komunikacyjnych. Cały kurs zajmuje około dziewięciu miesięcy. Przez cały czas trwania kursu dzieci będą mogły liczyć na pomoc pracowników biblioteki. A po jego zakończeniu każde dziecko otrzyma specjalny certyfikat.

Projekt www.funenglish.pl jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.1) na lata 2007-2013 oraz z Budżetu Państwa.

Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie „FunEnglish w bibliotece”. Zarówno biblioteka, jak i dzieci uczestniczące w kursie, będą mogły także uczestniczyć w specjalnych konkursach organizowanych przez FunEnglish.pl i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.

Informacji na temat komputerowego kursu FunEnglish.pl udziela:
Instruktor MBP Anna Ostęp, email: anna.ostep@mbp.lublin.pl
Zapisy na kurs u pracowników bibliotek włączonych do programu.

Filie włączone do programu:
Filia nr 1, ul. Kościelna 7a, tel. 81 746-55-10
Filia nr 9, ul. Krańcowa 106, tel. 81 744-17-18
Filia nr 12, ul. Żelazowej Woli 7, tel. 81 741-52-73
Filia nr 22, ul. Kruczkowskiego 14, tel. 81 744-48-16
Filia nr 31, ul. Nałkowskich 102, tel. 081 744-71-69
Filia nr 35, ul. Bursztynowa 20, tel. 81 311-00-02

designed by net-line.pl