Biała Podl.: Technik kryminalistyki wyróżniony na międzynarodowym forum

Data dodania: 16 kwiecień 2013

W ubiegłym tygodniu w Warszawie odbyły się międzynarodowa konferencja i warsztaty kryminalistyczne „Miejsce zdarzenia”. Jednym z głównych organizatorów imprezy było Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Wśród trzech techników kryminalistyki z Polski zaproszonych do przeprowadzenia modelowych oględzin znalazł się policjant z KMP Biała Podlaska.

Trzydniowa konferencja była spotkaniem naukowców, prawników i praktyków, odbywającym się w ramach Międzynarodowego Forum „Standardy w Kryminalistyce”. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele kilku państw europejskich oraz goście ze Stanów Zjednoczonych. Celem spotkania było wypracowanie zasad współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia, a także wypracowanie wspólnych standardów prowadzenia tych czynności.

Ostatniego dnia targów odbyły się warsztaty praktyczne. Trzy ekipy reprezentujące Polskę, Czechy i Słowację przeprowadziły modelowe oględziny tego samego miejsca zdarzenia. Wśród trzech techników reprezentujących nasz kraj znalazł się policjant z Białej Podlaskiej – asp. szt. Adam Łukasiak. Oprócz niego w grupie oględzinowej znaleźli się jeszcze policjanci z Gliwic i Mielca.
Bialski policjant nie był jedynym reprezentantem Lubelszczyzny na konferencji. Wykład dotyczący systemu szkolenia polskich techników kryminalistyki wygłosił nadkom. Marek Podsiadło – koordynator lubelskich techników z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie. Znajdował się on również w grupie omawiającej sposób i wyniki pokazowych oględzin z ostatniego dnia imprezy.

JJ

designed by net-line.pl