Bliska i Skowronkowa – nowe drogi w dzielnicach

Data dodania: 28 luty 2024
Bliska i Skowronkowa – nowe drogi w dzielnicach

W dzielnicach Szerokie oraz Sławin powstały nowe drogi. Zakończyła się tam budowa ulic Bliskiej oraz Skowronkowej, inwestycji o wartości ponad 42,5 mln zł. Wykonawca zgłosił zakończenie prac, co oznacza, że z początkiem marca rozpoczną się odbiory zrealizowanych zadań drogowych, a następnie procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Systematycznie rozwijamy sieć infrastruktury drogowej, budując nowe ulice w mieście. Dzięki temu poprawiamy bezpieczeństwo oraz komfort jazdy po Lublinie oraz obsługę komunikacyjną posesji. Z uwagi na zakres prac oraz ich koszt, część zadań inwestycyjnych jest realizowana przy udziale środków zewnętrznych. Wykonane drogi w dzielnicach Szerokie oraz Sławin finalizują szerszą inwestycję dofinansowaną ze środków krajowych, która obejmowała budowę odcinków dróg w różnych częściach miasta. Cieszę się, że mieszkanki i mieszkańcy skorzystają z nowych jezdni, chodników oraz miejsc parkingowych. Na bieżąco staramy się też poprawiać stan infrastruktury drogowej, odpowiadając na potrzeby zgłaszane podczas spotkań i spacerów w ramach projektu „Plan dla Dzielnic” – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W dzielnicy Sławin powstała ul. Skowronkowa wraz z infrastrukturą. Wykonawca zbudował jednojezdniową ulicę o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6 m i długości ponad 2 km wraz z obustronnym chodnikiem. Inwestycja zakładała także budowę 5 dojazdów do obsługi istniejącej zabudowy przyległej do ul. Skowronkowej tzw. sięgaczy z kostki brukowej. Projekt objął też budowę zbiornika retencyjnego wraz z dojazdem do niego, 7 miejsc postojowych oraz ponad 90 słupów oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu led. Wartość prac to blisko 24,7 mln zł.

Z kolei w dzielnicy Szerokie zbudowano ul. Bliską. Nowa droga ma jezdnię o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6 m (2 pasy ruchu po 3 m). Wzdłuż drogi, po obu stronach jest chodnik o szerokości 2 m. Na końcu ulicy powstał plac do zawracania samochodów. Wykonano również 14 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami. Dla obsługi przyległego terenu wykonano 4 dojazdy do strefy zamieszkania, tzw. sięgacze o szerokości jezdni 5 m. Zjazdy na posesje pozostały w dotychczasowej ich lokalizacji. Powstało również połączenie piesze z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami, łączące ul. Bliską z ul. Nałęczowską. Wykonawca zbudował również oświetlenie, kanał technologiczny oraz kanalizację wodociągową i sanitarną. Prace objęły również ul. Wojciechowską, w obrębie włączenia do niej ul. Bliskiej. Koszt inwestycji to ponad 17,8 mln zł.

Wykonawcą obu zadań było Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S. A. oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie. 

Na projekty dotyczące przebudowy układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina oraz budowy dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych Miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przyznane środki w łącznej wysokości prawie 35 mln zł pozwoliły na budowę ulic Bliskiej i Skowronkowej oraz Wapowskiego, Oczki, Brata Alberta wraz z Kuncewiczowej, jak również drogi pomiędzy ul. Milenijną a Szeligowskiego. Te inwestycje zakończono w listopadzie 2022 r.

designed by know-line.pl