Budowa Dworca Metropolitalnego – pojedziemy ul. Dworcową oraz zjazdem z ul. Lubelskiego Lipca ’80

Data dodania: 16 wrzesień 2022
Budowa Dworca Metropolitalnego – pojedziemy ul. Dworcową oraz zjazdem z ul. Lubelskiego Lipca ’80

 

z początkiem przyszłego tygodnia kierowcy pojadą już nowo wybudowanymi odcinkami ulic w rejonie Targów Lublin. To pierwsze zrealizowane w całości zadanie w ramach trwającej budowy Dworca Metropolitalnego oraz modernizacji układu drogowego w tej części miasta. Zakończone prace drogowe oraz uzyskane pozwolenie na użytkowanie umożliwiają wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Zmiany wejdą w życie w poniedziałek (19 września) o godz. 10.00. Wówczas zostaną udostępnione do ruchu rondo przy Targach Lublin oraz drogi dojazdowe do ul. Dworcowej od strony ul. Lubelskiego Lipca ’80 wraz z wiaduktem i od strony al. Piłsudskiego, łącznie z przyległymi ciągami pieszo-rowerowymi.

 

Realizowana budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego to jeden z największych i najważniejszych projektów Miasta współfinansowanych ze środków europejskich w tej perspektywie unijnej. Powstaje w pełni funkcjonalny węzeł, integrujący transport wewnętrzny Lublina z transportem regionalnym i dalekobieżnym. Ten kluczowy dla Miasta i całego regionu projekt, poza budową nowoczesnego Dworca Metropolitalnego, obejmuje również modernizację pobliskich ulic. Już niebawem w rejonie dworca powstanie zupełnie inny układ drogowy, a w 2023 r. skorzystamy z całkiem nowej przestrzeni, na którą Lublin czeka od lat. Bardzo się cieszę, że oddajemy kierowcom już część nowej infrastruktury drogowej. Wybudowany zjazd z ul. Lubelskiego Lipca ‘80 do ul. Dworcowej oraz łącznik ul. Dworcowej i al. Piłsudskiego pozwoli upłynnić ruch i usprawni przemieszczanie się w tej części miasta – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

W ramach zrealizowanego zadania drogowego ul. Dworcową przedłużono do ronda przy Targach Lublin. Dodatkowo, dla usprawnienia ruchu, wybudowano jednokierunkowy zjazd z ul. Lubelskiego Lipca ’80 do wspomnianego ronda oraz drogę dwukierunkową wiodącą od ronda do al. Piłsudskiego (z możliwością skrętu w prawo w al. Piłsudskiego). Dzięki temu nastąpi odciążenie ronda Sportowców, a dojazd do dworca i w stronę centrum Lublina zostanie upłynniony. Wykonawca miał za zadanie również budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, wykonanie oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznych. Dodatkowo drogowcy przebudowali trakcję trolejbusową i sieć gazową. Prace trwały 16 miesięcy, a ich koszt wyniósł ponad 13,5 mln zł.

 

Zakończone prace drogowe w tej części miasta to jedno z sześciu zadań wchodzących w zakres budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF. Głównym komponentem projektu jest budynek dworca składający się z jednej kondygnacji podziemnej, na której usytuowany jest parking P+R dla 174 samochodów, dwóch naziemnych kondygnacji użytkowych dla obsługi podróżnych, na których znajdują się m.in. poczekalnie, kasy, toalety oraz kondygnacji technicznej i dachu częściowo użytkowego. W ramach inwestycji, wokół dworca powstanie również zupełnie nowy układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację nowego obiektu. Zakres prac budowlanych obejmuje przebudowę ulic: Dworcowej, Młyńskiej, 1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej. Nowy wygląd po rewitalizacji otrzyma plac Dworcowy, który stanie się ozdobnym deptakiem połączonym wizualnie oraz funkcyjnie z głównym wejściem do dworca kolejowego. Dla komunikacji zamiejskiej na terenie dworca przewidziano 43 perony odjazdowe. Łączna powierzchnia placów manewrowych wraz z peronami wyniesie ponad 19 tys. m2. Ponadto umowa zakłada instalację i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych, w szczególności wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne, związane z pełną obsługą pasażera, systemów informacji pasażerskiej i przystankowej. Zakres całej inwestycji obejmuje również przebudowę oświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej oraz kanalizacji deszczowej.

 

Postęp prac

 

W budynku dworca zakończono już prace przy budowie konstrukcji betonowych i stalowych. Na części nieużytkowej dachu wykonano izolację z membrany z warstwą styropianu oraz instalację odwadniającą, natomiast w części użytkowej trwa wykonywanie szalunków i zbrojenia płyty. Zamontowano również 11 z 30 donic do sadzenia drzew na dachu. W garażach podziemnych trwa montaż instalacji wewnętrznych, drzwi, realizowane są prace wykończeniowe ścian, wykonano posadzki oraz 80% izolacji stropu, a w budynku kładzione są instalacje wewnętrzne oraz wykonywane konstrukcje pod fasady aluminiowe. Zamontowano pompy ciepła oraz trwa montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu peronów. Stan zaawansowania tych prac to 60%. Na podobnym poziomie zrealizowane są prace przy budowie dróg manewrowych i stanowisk odjazdowych. Wykończono 18 z 43 stanowisk oraz wykonano ponad połowę dróg manewrowych do warstwy wiążącej.

 

W przypadku robót drogowych, ich zaawansowanie jest różne w zależności od ulicy. Przy ul. 1 Maja aktualnie trwają roboty brukarskie oraz wykończeniowe, których zaawansowanie wynosi ok. 85%. Z kolei na ul. Młyńskiej pozostało położenie warstwy ścieralnej nawierzchni oraz budowa ścieżki rowerowej. Na ul. Pocztowej wykonano 95% robót. Przy ul. Dworcowej pozostały prace dotyczące uzbrojenia podziemnego, ul. Gazowej – położenie warstwy ścieralnej oraz budowa części chodnika. Ustawiono tam wszystkie słupy do trakcji trolejbusowej oraz zamontowano ponad połowę torów jezdnych. Na słupach trakcyjnych i słupach oświetleniowych są montowane oprawy oświetleniowe, których odpalenie planowane jest na pierwszą połowę października. Na łączniku ulic Młyńskiej i Gazowej położono warstwę wiążącą i pozostało ułożenie ścieralnej. Z kolei na placu Dworcowym rozpoczęto prace przy układaniu podbudowy oraz wykonano uzbrojenia podziemne. Zakończyły się roboty na ul. Krochmalnej wraz z parkingami. Powstał tam również budynek socjalno-techniczny. Aktualnie czekamy na dostawę rozdzielnic do stacji TRAFO. Pozostały też do wykonania drobne prace instalacyjne.

 

Na drugą połowę września planowane jest układanie warstwy ścieralnej na rondzie Sportowców oraz ul. Gazowej, Młyńskiej, Krochmalnej i Stadionowej, co będzie wiązało się z utrudnieniami w dojeździe do dworca – ruch zostanie skierowany wiaduktem z ul. Lubelskiego Lipca ’80. O szczegółach i dokładnym terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu poinformujemy oddzielnym komunikatem.

 

Prace przy budowie Dworca Metropolitalnego i przebudowie układu drogowego w jego rejonie rozpoczęły się z końcem stycznia 2021 r.  Na budowie aktualnie pracuje około 250 drogowców i około 80 jednostek sprzętowych. Wartość wykonanych do tej pory prac wynosi ponad 170 mln zł, a zaawansowanie robót na całej inwestycji to około 60%.

 

Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie to najważniejszy komponent projektu unijnego „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, na który Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Aktualna całkowita wartość umowy zawartej z Województwem Lubelskim to ponad 316 mln zł, z czego 178,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Termin zakończenia robót budowlanych upływa 28 lutego 2023 r.

designed by know-line.pl