Budowa szkoły przy ul. Hanki Ordonówny już z podpisaną umową

Data dodania: 16 maj 2024
Budowa szkoły przy ul. Hanki Ordonówny już z podpisaną umową

Miasto Lublin zawarło umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26. Trzykondygnacyjna placówka, która powstanie na miejskiej działce przy ul. Hanki Ordonówny 4, powinna być gotowa w ciągu trzech lat. Obiekt zbuduje firma Strabag Sp. z o.o.

Budowa nowej szkoły zapewniającej kompleksową edukację specjalną dla ponad 300 uczniów to obecnie jeden z naszych priorytetów w sferze zadań oświatowych. Zbudujemy szkołę o wysokim standardzie, w zielonym i przyjaznym miejscu, która zapewni znakomite warunki dla uczennic i uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami nie tylko z Lublina, ale i regionu. Zawarta umowa z wykonawcą i przyjęty tryb inwestycyjny w formule zaprojektuj i wybuduj, pozwoli nam na sprawną i szybką budowę – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Przy ul. Hanki Ordonówny 4 powstanie budynek szkoły podstawowej z wyodrębnionymi różnymi zespołami pomieszczeń, z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną oraz urządzonymi terenami zielonymi. Inwestycja zakłada zaprojektowanie i budowę szkoły częściowo podpiwniczonej i o trzech kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowanej od strony północno-wschodniej działki. Planowana powierzchnia użytkowa szkoły wyniesie niemal 8,5 tys. m2, zaś powierzchnia zabudowy 2,8 tys. m2. Nowa siedziba szkoły powinna zapewnić warunki dla edukacji specjalnej łącznie 300 uczniów. Nowy obiekt będzie składał się z dwóch skrzydeł zlokalizowanych równolegle do granic działki wraz z otwartą częścią sportowo-rekreacyjną. Wejście główne znajdzie się od strony ul. Pogodnej i będzie dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenia jadalni, sali do gier stołowych, sali fitness i siłowni powinny ponadto posiadać możliwość wyjścia na taras. Obiekt ma być dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci niewidomych i niedowidzących, ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami intelektualnymi. Zakłada się, że klasy będą liczyły od 4 do 16 uczniów, stąd część sal dydaktycznych powinna mieć możliwość podziału mobilnymi ściankami. Wszystkie pracownie powinny zostać tak zaprojektowane, by mogły z nich korzystać dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Budynek ma mieć nowoczesną formę architektoniczną z zastosowaniem minimalistycznych rozwiązań, również w zakresie doboru kolorów elewacyjnych. Kolorem bazowym będzie biały z jasnoszarymi akcentami. Ślusarka okienna, drzwiowa oraz przeszklone fragmenty elewacji powinny zostać zaprojektowane w kolorze antracytowym. Projekt powinien uwzględnić zastosowanie na elewacji pionowych przeszkleń, w tym również klatek schodowych oraz wykorzystanie nowoczesnych i naturalnych materiałów budowlanych jak np. drewno klejone. Lokalizacja powinna zapewnić prawidłowe oświetlenie i nasłonecznienie sal dydaktycznych i jadalni.

W budynku zakłada się zaprojektowanie kilku zespołów pomieszczeń, w tym m.in.: zespół szkoły podstawowej z salami do nauczania początkowego oraz klasopracowniami z zapleczami, świetlicami i sanitariatami, zespół wejściowy z portiernią i dwiema szatniami dla dzieci starszych i młodszych, zespół pomieszczeń sportowych z salą gimnastyczną (z polem gry o wymiarach min. 15 x 28 m oraz przenośną sceną), z widownią z 200 miejscami siedzącymi oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym. W części sportowej powinny znaleźć się pomocnicze pomieszczenia do ćwiczeń – siłownia, sala fitness oraz sala do gier stołowych, a także mała sala gimnastyczna dla dzieci młodszych wraz z szatniami. Część dydaktyczna dla dzieci młodszych ma być oddzielona przestrzennie od części dydaktycznej dla dzieci starszych. W szkole znajdzie się również zespół żywieniowy wraz ze stołówką, w tym dwie jadalnie zlokalizowane na I i II kondygnacji nadziemnej oraz zespół pomieszczeń technicznych w części podziemnej. W budynku przewidziano także miejsce na pomieszczenia administracyjne, bibliotekę z czytelnią i magazynem, zespół pomieszczeń opiekuńczych z gabinetami psychologa, pedagoga, stomatologa, pielęgniarki, część socjalną dla pracowników, a także zespół pomieszczeń rewalidacyjno-terapeutycznych.

Zagospodarowanie terenu będzie przewidywało zagospodarowanie terenów przyległych do budynku szkoły oraz możliwie szerokie wykorzystanie istniejącej zieleni. Powstanie także ogród sensoryczny z rabatami i bylinami. Miejsca postojowe będą „zielone”, ażurowe. Ponadto na zewnątrz powstanie boisko wielofunkcyjne, place zabaw (łącznie z 8 urządzeniami), siłownia na wolnym powietrzu, utwardzony teren do jazdy na rowerze, dojazdy, drogi pożarowe, mała architektura oraz wiata dla rowerów.

Zgodnie z zawartą umową o wartości 54,7 mln zł wykonawca ma czas na zaprojektowanie i wybudowanie nowej szkoły do końca czerwca 2027 r.

Na zadanie „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie w latach 2023-2027” Miasto Lublin zawarło z Wojewodą Lubelskim umowę na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, która zakłada dofinansowanie kwotą ponad 64 mln zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 80 mln zł.

Aktualnie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka, do której uczęszcza łącznie ponad 300 uczniów, mieści się w trzech lokalizacjach: w siedzibie przy ul. Bronowickiej, w dodatkowej lokalizacji przy ul. Krochmalnej oraz w Szkole Filialnej dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera przy ul. Kurantowej.

designed by know-line.pl