Chełm: Festiwal Społeczny PaT

Data dodania: 24 kwiecień 2015

[b]Dzisiaj w Chełmie rozpoczął się II Festiwal Społeczności PaT na Lubelszczyźnie. Jego organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Komenda Miejska Policji w Chełmie oraz Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Chełmie. Patronat nad akcją przyjął Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Chełm.[/b]

Dzisiaj w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Chełmie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chełmie rozpoczął się II Festiwal Społeczności PaT na Lubelszczyźnie „PaTrzmy na siebie sercem”. Pierwszym punktem festiwalu było seminarium pod nazwą „Klucz do sukcesu- nowoczesne działania profilaktyczne”. Do udziału w nim zostali zaproszeni dyrektorzy chełmskich szkół oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych. Seminarium to miało na celu prezentację poglądów na temat miejsca i roli profilaktyki we współczesnej szkole, wyminę doświadczeń w zakresie działań zapobiegających zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz prezentację dobrych praktyk w tym obszarze.

Jednocześnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Chełmie młodzież biorąca udział w festiwalu uczestniczyła w lekcji profilaktyki, podczas której miały miejsce prezentacje teatralne przygotowane przez społeczność PaT, dyskusja z uczestnikami festiwalu oraz wypowiedzi ekspertów. Kolejnym punktem programu jest PaTosfera, która będzie realizowana na ulicach miasta. Następnie odbędą się warsztaty, których celem jest wzmocnienie działań lokalnych w zakresie profilaktyki i popularyzacji idei programu.

E.C.

designed by net-line.pl