„Ciepłe Mieszkanie” także dla lokali komunalnych i małych wspólnot

Data dodania: 31 styczeń 2024
„Ciepłe Mieszkanie” także dla lokali komunalnych i małych wspólnot

Właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych nadal mogą otrzymać wsparcie na wymianę źródła ciepła z pierwszej edycji programu „Ciepłe Mieszkanie”. Jednocześnie Miasto Lublin zamierza przystąpić do II naboru tego programu, dzięki której będzie można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej także w lokalach komunalnych ZNK oraz małych wspólnotach mieszkaniowych.

Pierwsza edycja programu „Ciepłe Mieszkanie” okazała się doskonałym uzupełnieniem naszego, przeznaczonego dla właścicieli domków jednorodzinnych, Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Właściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nadal mogą ubiegać się o środki na wymianę źródła ciepła na paliwa stałe na inne bardziej ekologiczne systemy lub podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Nabór wniosków w ramach pierwszego naboru realizujemy do końca tego roku. Teraz przystępujemy do kolejnej edycji programu, w którym beneficjentami będą także osoby wynajmujące lokal będący w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych oraz niewielkie wspólnoty mieszkaniowe – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Lublin.

Planowana wysokość dofinansowania w II naborze będzie zależała od rodzaju wnioskodawcy, dochodu oraz zakresu rzeczowego przedsięwzięcia:

  • podstawowy poziom dofinansowania – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16,5 tys. zł,  dla właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody (na podstawie PIT) nie przekraczają 135 tys. zł;
  • podwyższony poziom dofinansowania – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27,5 tys. zł dla właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, nie przekracza kwoty: 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
  • najwyższy poziom dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 tys. zł, dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie nie przekracza kwoty: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego;
  • dla wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych:
    a) kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła – 350 tys. zł (60 % dofinansowania),
    b) kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej – 360 tys. zł (60 %), 375 tys. zł (60 %) dla zadania uwzględniającego montaż pompy ciepła,
    c) termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła – 150 tys. zł (60 %).


Do kosztów objętych dofinansowaniem kwalifikuje się także koszt przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. O szczegółach i zasadach dofinansowania, jak i terminie rozpoczęcia naboru wniosków w II edycji programu „Ciepłe Mieszkanie” poinformujemy oddzielnym komunikatem. Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod nr tel. (81) 466 2621.

Przypominamy, że dofinansowanie uzyskane w ramach I naboru przysługuje do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe na: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Dodatkowo, oprócz tych prac, uczestnicy programu będą mogli wykonać nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Do kosztów objętych dofinansowaniem kwalifikuje się także koszt przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Należy pamiętać, że dofinansowanie na wymianę drzwi i okien jest możliwe wyłącznie w przypadku wymiany nieefektywnego źródła ciepła. Program nie obejmuje dofinansowania na budynki ogrzewane miejską siecią ciepłowniczą lub siecią gazową.

Program „Ciepłe Mieszkanie” finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji na stronie czystepowietrze.gov.pl.

 

designed by know-line.pl