Coraz ładniej w wąwozie Rury

Data dodania: 04 kwiecień 2024
Coraz ładniej w wąwozie Rury

Sprawnie przebiegają prace nad nowymi alejkami w Parku Rury. Pojawiły się tu szerokie chodniki i droga rowerowa o długości 1,5 km. Wkrótce przestrzeń między nimi zazieleni się, a wykonawca rozpocznie prace porządkowe.

W Parku Rury robi się coraz ładniej i to nie tylko za sprawą wiosny. Wkrótce ten piękny wąwóz stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny i przyjazny dla mieszkanek i mieszkańców, ponieważ wykonawca zbliża się do końca prac. Jest to jedno z bardziej popularnych miejsc spacerów czy wycieczek rowerowych, a także ulubione miejsce właścicieli zwierząt domowych. Wąwóz ten łączy dwie południowe dzielnice miasta Rury i Czuby, ale także całe rodziny i pokolenia mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Przebudową objęto ciąg komunikacyjny w całym wąwozie, od strefy workout i placu zabaw w okolicy ogródków działkowych LSM, przez Aleję Miast Partnerskich do ul. Nadbystrzyckiej, czyli prawie 1500 m. Powstała asfaltowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m oraz chodnik z kostki o szerokości 2 m. Oba ciągi rozdziela pas, który zostanie obsiany trawą. Alejki uzupełnią ławki i kosze na odpady. Wykonawca finalizuje prace brukarskie i przy sprzyjających warunkach przystąpi do porządkowania terenu i rekultywacji trawników.

Rozbudowa jest realizowana zgodnie z deklaracją złożoną podczas spotkania „Plan dla Dzielnic”, zaś dokumentację na przebudowę całego odcinka na ciąg pieszo-rowerowy przygotowano w ramach projektów z Budżetu Obywatelskiego. Koszt prac to ponad 3,2 mln zł.

Park Rury imienia urbanisty Romualda Dylewskiego,usytuowany w wąwozie pomiędzy osiedlami LSM (dzielnica Rury), a Czubami, zajmuje powierzchnię ponad 30 ha. Ma głównie charakter krajobrazowy, gdyż wyróżnia się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu. Posiada liczne nasadzenia na skarpach wąwozu, łąki kwietne, wybieg dla psów i place zabaw. Znajduje się tu m.in. pomnik upamiętniający więźniów Zamku Lubelskiego oraz kamienie z nazwami miast partnerskich Lublina, stąd część wąwozu nosi nazwę Alei Miast Partnerskich.

designed by know-line.pl