CULTURE – CITY – CHANGE

Data dodania: 16 wrzesień 2022
CULTURE – CITY – CHANGE

CULTURE – CITY – CHANGE | wydarzenie podsumowujące międzynarodowy projekt trans-making

 

Warsztaty Kultury w Lublinie serdecznie zapraszają na konferencję „CULTURE – CITY – CHANGE”, która odbędzie się w dniach 23–24 września 2022 r. w siedzibie instytucji przy ulicy Grodzkiej 5a i 7 w Lublinie. Spotkaniu będą towarzyszyć wystawy, warsztaty oraz koncerty.

 

„CULTURE – CITY – CHANGE” to podsumowanie wkładu Warsztatów Kultury w międzynarodowy projekt trans-making realizowany w latach 2017–2022 w ramach unijnego programu Horyzont 2020. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele organizacji partnerskich trans-making z Francji, Hiszpanii, Egiptu, Chile i Turcji oraz uczestnicy projektu z ramienia Warsztatów Kultury w Lublinie. W trakcie konferencji organizatorzy podzielą się wynikami badań realizowanych w trakcie wyjazdów badawczych oraz refleksjami na temat problemów dzisiejszych miast i wpływu kultury na ich rozwój. Uczestnicy będą dyskutować o tym, jak zmieniać nasze miasta, aby stały się lepszymi miejscami do życia oraz jaką rolę w tych zmianach może i powinna pełnić kultura. Przyjrzą się dobrym praktykom z różnych miejsc na świecie oraz podzielą się lubelskimi doświadczeniami na tym polu. Spróbują zdefiniować wyzwania, jakie stoją przed nami na drodze do rozwoju Lublina i pełnego wykorzystania jego potencjału.

W obecnej sytuacji nie może także zabraknąć odniesień do wojny w Ukrainie. Jednym z głównych założeń projektu trans-making jest szukanie metod wzmacniania procesów demokratyzacji Europy, a wojna w jej środku, w XXI wieku, pokazuje jak ważne jest pielęgnowanie podstawowych wartości demokratycznych i dbanie o zrównoważony rozwój całej Europy.

 

Konferencja i warsztaty

Dwudniowe wydarzenie składa się z części konferencyjnej (23 września – piątek ) oraz części
warsztatowej (24 września – sobota), na którą obowiązują zapisy poprzez formularze dostępne na stronie warsztatykultury.pl

Informacje praktyczne:
Kiedy: 23–24 września 2022 r.
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a i 7
Wstęp: udział bezpłatny. wstęp wolny na prelekcje, zapisy na warsztaty przez formularz online dostępny na stronie warsztatykultury.pl, liczba miejsc ograniczona. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie z języka angielskiego.

 

23 września – konferencja

10.00–10.45 | otwarcie konferencji i prezentacja projektu trans-making

10.45–12.00 | CULTURE

 • Art and social transformation | Fabienne Trotte & Esther Destrés, Relais Culture Europe (FRA)
 • Cultural experiences in the framework of “cultural cities”. Measuring the socioeconomic impact of culture in urban performance | Pau Rausell Köster, Econcult. University of Valencia (ESP)

12.00–12.30 | przerwa kawowa

12.30–14.00 | CITY

 • City as a network? | Pascal Brunet, Relais Culture Europe (FRA)
 • Lessons learned from T-M and how to apply them to the cultural management practices of Izmir, Turkey | Zeynep Arda, Izmir University of Economics (TUR)
 • Trans-making research on art and public space in Valencia | Youssra Zakaria, CLUSTER Cairo (EGY)

14.00–16.00 | przerwa

16.00–17.30 | CHANGE

 • Design in public space | Çiğdem Kaya, Istanbul Technical University (TUR)
 • Presentation on ALFABRIKA (CLUSTER’s fablab) concept and programs | Omar Nagati & Youssra Zakari, CLUSTER Cairo (EGY)
 • Constitutive elements and essential rules of London’s Adventure Playgrounds | Rafał Sadownik, Workshops of Culture (POL)

17.30–18.00 | zamknięcie konferencji

 

24 września – warsztaty

 • 11.00–13.00 | Sorry–memory. Memory of spaces | Joanna Wawiórka-Kamieniecka & Sylwia Stelmaszczuk (POL) | warsztat w j. polskim, z tłumaczeniem na angielski

Gdzie: Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a

Warsztat dotyczący działań artystycznych kultywujących pamięć i historię w przestrzeni publicznej dla szerokiej publiczności. Spotkanie będzie składało się z krótkiego wprowadzenia obrazującego nasze działania w tym zakresie w ramach Nocy Kultury. Kolejnym etapem będzie spacer, podczas którego uczestnicy poznają dwa obiekty, które stworzono w podobnym celu, ale które wywołują konflikty społeczne i mocno dzielą publiczność. Celem warsztatu będzie wypracowanie pomysłów na działania wokół tych obiektów, których założeniem będzie niwelowanie konfliktów i zasypywanie podziałów.

 

 • 11.00-15.00 | Workshop on stakeholders’ engagement in city making | Omar Nagati, CLUSTER Cairo (EGY) | warsztat w j. angielskim, z ew. wsparciem językowym

Gdzie: Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, ul. Wileńska 21

Czy Osiedle Hansenów czeka dobra przyszłość? Jakie scenariusze widzą dla niego mieszkańcy, użytkownicy targu, lokalni przedsiębiorcy? Jakie potencjały dostrzegają miejscy włodarze i lubelscy spółdzielcy? W jaki sposób łączyć perspektywy

akademików, praktyków, artystów, samorządowców i biznesu? O rewitalizacji osiedla było powiedziane tyle, że trudno ożywiać i wychwytywać ponownie sensy skoro mimo wielu zainteresowanych stron, osiedle starzeje się fizycznie i moralnie. Czy znaczy to, że zmiana nie jest możliwa? Jakiej zmiany Ty chcesz być częścią?

 

 • 15.00–17.00 | Emotion Mapping Lublin | Charlotte Perrin, El Taller TRES (CHI) & Gökhan Mura, Izmir University of Economics (TUR) | warsztat w j. angielskim, z ew. wsparciem językowym

Gdzie: Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 7

Emotion Mapping Lublin to warsztat, poprzez który chcielibyśmy spojrzeć na Lublin widziany oczami osób, które mieszkają tu wiele lat, nowych mieszkańców i przyjezdnych. Zajęcia mają na celu poznanie Lublina i przemian zachodzących w mieście z punktu widzenia emocji uczestników. Zależy nam na wizualizacji różnych odczuć wyzwalanych, przeżywanych, i pamiętanych przez uczestników, a łączących się z Lublinem. Mapowanie emocji związanych z określonymi miejscami pomoże dostrzec i wczuć się w zmiany zachodzące w mieście oraz opracować kreatywne, skoncentrowane na człowieku i partycypacyjne narzędzie wizualne do myślenia o tym, w jaki sposób te same przestrzenie mogą być doświadczane przez różne osoby, o różnych kontekstach i historiach. Warsztat w j. angielskim, z ew. wsparciem językowym.

 

 • 15.00-17.00 | Soundwalking as a methodology for understanding soundscapes | Izabela Smelczyńska & Ewa Orzeszko, Workshops of Culture (POL) | warsztat w j. angielskim, z ew. wsparciem językowym

Gdzie: Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a

Które elementy miejskiej architektury sprawiają, że brzmi ona jeszcze głośniej, a które wyciszają nieznośną kakofonię? Dlaczego urbaniści potrzebują lekcji „czyszczenia uszu”? Podczas spaceru dźwiękowego* (soundwalk) poddamy krytyce lubelskie środowisko dźwiękowe i zastanowimy się, jak chronić to, co uważamy w nim za wartościowe.

 

Wystawy

W ramach konferencji uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia trzech niezwykłych wystaw oraz instalacji: „Kultura–Miasto–Zmiana” to dokumentacja fotograficzna głównych obszarów badawczych realizowanych przez uczestników projektu trans-making oraz „Słownik ukrainizmów. Interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy” to artystyczno–edukacyjne przedsięwzięcie skupione wokół ukrainizmów, czyli słów funkcjonujących w języku polskim, a wywodzących się z języka ukraińskiego. Zobaczymy też instalację „Wykorzenione wspomnienia” autorstwa Charlotte Perrin i Andrésa Galaza, która nawiązuje do architektury Lublina oraz jego mieszkańców.

Informacje praktyczne:

„Kultura–Miasto–Zmiana” | 22–30 września, godz. 10.00–17.00 (25 września wystawa nieczynna)
„Słownik ukrainizmów. Interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy” | 22 września–22 października (od poniedziałku do piątku), godz. 10.00–17.00

 „Wykorzenione wspomnienia” | 22–30 września, godz. 10.00–17.00 (25 września wystawa nieczynna)
Wystawy oraz instalacja dostępne w siedzibie instytucji: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7.

 

Koncerty
Zamknięcie konferencji uświetni koncert dwóch ukraińskich zespołów – Atomic Simao & Junket. ATOMIC SIMAO – pochodząca z Kijowa formacja to dziś jedna z największych nadziei ukraińskiej sceny offowej. Artyści w przemyślany i ciekawy sposób łączą jazzowe tematy z ekspresją improwizacji, rockowym zacięciem, dynamiką muzyki funky oraz elektronicznym brzmieniem. JUNKET to elektroniczny projekt, który stworzył symbiozę elektronicznego brzmienia i instrumentów na żywo (saksofon, flet). Szczególną cechą tego duetu jest to, że nie grają przygotowanych wcześniej kompozycji, a wszystko jest tworzone w trybie online, bez możliwości edycji.

Informacje praktyczne
Kiedy:
24 września 2022 r., godz. 19.00
Gdzie: Bałagan, ul. Grodzka 5a – patio (w przypadku złej pogody – Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, sala widowiskowa – II piętro)

Wstęp wolny

Więcej o projekcie trans–making.
„Art / culture / economy to democratize society. Research in placemaking for alternative
narratives — trans–making”
Projekt badawczy, realizowany w latach 2017–2022 i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 – Działania Marie Curie Skłodowskiej, Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Warsztaty Kultury w Lublinie, jako jeden z 23 partnerów projektu z różnych części świata, biorą udział w działaniach badawczych i wymianie pracowników, szukając rozwiązań i odpowiedzi na wyzwania współczesnej Europy. Projekt ma na celu stworzenie wielostronnej sieci współpracy badaczy, naukowców, artystów i animatorów zajmujących się badaniami i innowacją w dziedzinie place-makingu, kształtowania przestrzeni publicznej i działań opartych na przestrzeni publicznej jako miejscu do tworzenia alternatywnych narracji dla odnowy społecznej i gospodarczej. Przedmiotem badania i eksperymentu jest kształtowanie przestrzeni publicznej w taki sposób, aby aktywnie przyczyniać się do demokratyzacji i dobrobytu społeczeństwa. Kolejnym celem projektu jest wzmocnienie potencjału badawczego poprzez wymianę wiedzy między partnerami akademickimi i pozaakademickimi z Europy i spoza niej we wspólnym programie badawczym skupionym wokół 4 osi tematycznych: Gromadzenie/Dokumentowanie; Badanie/Eksperymentowanie; Działanie; Projektowanie. Efektem działań ma być umocnienie powiązań między sztuką a kulturą, gospodarką, demokracją i innowacjami na poziomie UE i poza nią. Projekt przyczyni się do lepszego zrozumienia i wymiany wiedzy między społecznością naukową, ludźmi kultury, lokalnymi społecznościami oraz przedstawicielami władz kształtującymi polityki na poziomie zarówno lokalnym, jak i globalnym. Dodatkowo partnerzy zawiążą długoterminowe współprace w celu stworzenia naukowej i innowacyjnej społeczności na całym świecie.
Więcej o projekcie: https.//trans–making.eu/

 

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 734855 w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”

designed by know-line.pl