Czternastki dla emerytów i rencistów od 25 sierpnia

Data dodania: 10 lipiec 2022
Czternastki dla emerytów i rencistów od 25 sierpnia

Pod koniec sierpnia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ruszy wypłata tzw. czternastek dla emerytów i rencistów. ZUS wypłaci czternastki z urzędu, czyli nie trzeba składać w tej sprawie żadnych wniosków.

Czternasta emerytura, czyli kolejne w tym roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln klientów ZUS – mówi prezes Zakładu, prof. Gertruda Uścińska. Instytucja przekaże czternastki osobom, które mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń na 24 sierpnia. Środki będą wolne od podatku. Dla większości osób świadczenie na rękę wyniesie 1217,98 zł.

Pełna czternastka przysługuje osobom, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. – Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób. W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł – dodaje prof. Uścińska.

ZUS wypłaci czternastki razem z bieżącymi emeryturami i rentami. Pierwsi dostaną je klienci, których termin płatności podstawowego świadczenia przypada na 25 sierpnia. Wypłaty czternastek trafią do kolejnych świadczeniobiorców do 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

W systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby, które pobierają świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc, otrzymają czternastkę w październiku.

Czternastka będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Ze wstępnych szacunków wynika, że w tym roku czternastki pochłoną około 11,4 mld zł. Z tego 9,5 mld zł trafi do świadczeniobiorców ZUS.

designed by know-line.pl