Deklaracje podatkowe bardziej przyjazne

Data dodania: 18 styczeń 2022
Deklaracje podatkowe bardziej przyjazne

Miasto Lublin udostępniło mieszkańcom nowe innowacyjne narzędzie do rozliczania podatków – aplikację „Przyjazne deklaracje”. Dzięki temu osoby płacące podatki od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych mogą wypełnić oraz złożyć deklaracje i informacje podatkowe on-line, bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie i składania papierowych dokumentów.

 

Dostęp do aplikacji jest możliwy bezpośrednio ze strony internetowej deklaracje.lublin.eu lub też za pośrednictwem zakładki podatki i opłaty w katalogu miejskich e-usług dostępnych pod adresem e.lublin.eu.

Aby skorzystać z aplikacji „Przyjazne deklaracje” należy:

  • wybrać i wypełnić deklarację,
  • wygenerować i sprawdzić dokumenty,
  • zatwierdzić deklarację,
  • wybrać formę dostarczenia deklaracji.

Aplikacja „Przyjazne deklaracje” pomoże w prawidłowym wypełnieniu formularzy, które następnie można wydrukować i przesłać pocztą, złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Lublin lub też wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Mieszkańcy, którzy złożą informację na temat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych przez ePUAP, decyzję ustalającą wysokość podatku otrzymają elektronicznie.

 

Mieszkańcy, którzy do tej pory otrzymywali decyzje podatkowe za pośrednictwem poczty, a chcieliby otrzymywać je elektronicznie, proszeni są o złożenie wniosku o doręczanie pism za pośrednictwem ePUAP ze wskazaniem adresu elektronicznego. W tym celu wymagane jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

 

designed by net-line.pl