Dni złomu. 10 ton złomu. Akcja odbędzie się na terenie Arkad przy ul. Świętoduskiej

Data dodania: 31 lipiec 2012

01.08.2012 – 03.08.2012
Dni złomu. 10 ton złomu
UWAGA ZMIANA MIEJSCA. Akcja odbędzie się na terenie Arkad przy ul. Świętoduskiej


Złom jest terminem stosowanym w metalurgii do określania przedmiotów metalowych, przeznaczonych do recyklingu czyli ponownego wykorzystania poprzez ich ponowne przetopienie. Złom to metalowe odpady produkcyjne, komunalne, wyroby nie nadające się do naprawy lub nie kwalifikujące się do dalszej eksploatacji, takie jak samochody, sprzęt AGD itp. Obrót złomem ma miejsce w składnicach złomu i skupach. Skup złomu, a kolejno jego przetopienie odgrywa istotną rolę dla środowiska naturalnego, ponieważ ogranicza i gospodaruje odpady produkowane przez współczesną cywilizację. Jednymi z dostawców złomu są i nieformalne grupy zbieraczy złomu. W większości przypadków do grup takich należą osoby ubogie i wykluczone społecznie, zaś zbieranie odpadów stanowi dla nich jedyne źródło utrzymania. Choć nieformalne, to ich działanie w dużej mierze przyczynia się do ochrony środowiska.
Akcja artystyczna Dni Złomu w całości dedykowana jest grupie zbieraczy złomu jako ważnego ogniwa w procesie recyclingu. Z drugiej strony ujawnia marginalizowanie przez hedonistyczny materializm, zarówno środowiska naturalnego jak i tej grupy wykluczonych społecznie. Z tego względu miejscem akcji jest reprezentacyjna część miasta Lublina, w której zostanie usypana kilkutonowa sterta złomu. Informacja o Dniach złomu zostanie rozpowszechniona dzięki plakatom, ulotkom tak, aby dotrzeć do grupy do celowej. Złom będzie darmowy, a jedynym warunkiem jest, że można zabrać tyle, ile jesteś w stanie unieść.

Autor projektu: Artur Malewski
Ur. 29.05.1975 w Tomaszowie Maz. Studia w latach 1996-2002 na Wydziale Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Finalista V edycji konkursu „Spojrzenia” nagrody Fundacji Deutsche Bank, nominowany do Paszportu Polityki za rok 2011. Mieszka i pracuje w Łodzi. Tworzy rzeźby, instalacje, filmy wideo, oraz realizuje akcje artystyczne. Jego sztuka, przesycona absurdem, czerpie z codzienności, a także z wyobraźni kulturowej właściwej wszelkim wspólnotom ludzkim. W swoich pracach systematycznie podejmuje też temat antropologiczno-kulturowej relacji człowiek – zwierzę. Artysta w swojej twórczości tropi i bada problem niejasnej relacji i związków człowieka z naturą, podejmując próbę uwidocznienia i upublicznienia ambiwalentnej ludzko-zwierzęcej więzi, pełnej napięć i sprzeczności. Wykraczając poza to, co ludzkie, ku temu, co nie-ludzkie, wykracza on zarówno ku zwierzęciu, jak i ku temu, co nie-ludzkie w człowieku, ale odkrywa także to, co ludzkie w zwierzęciu. Artysta często w swoich realizacjach umieszcza postacie o dwoistej tożsamości, nie mieszczące się w granicach jednego gatunku, odpychające, budzące wstręt, i jednocześnie fascynujące, paraliżujące wzrok widza, naruszające Naszą ontologiczną higienę.

[b]Kiedy: 1-3.08.2012 godz. 10.00 – 18.00
Gdzie: Akcja odbędzie się na terenie Arkad przy ul. Świętoduskiej w Lublinie [/b]

designed by know-line.pl