Dofinansowanie żłobkowe: warto złożyć wniosek do 31 maja

Data dodania: 30 maj 2022
Dofinansowanie żłobkowe: warto złożyć wniosek do 31 maja

Żłobkowe: ważny termin

Rodzic powinien złożyć wniosek o dofinansowanie żłobkowe do 31 maja, jeśli dziecko uczęszczało do placówki opieki od początku tego roku. Wtedy otrzyma dofinansowanie z wyrównaniem.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał już pierwsze środki ze żłobkowego na konta placówek prowadzących żłobki, kluby dziecięce i zatrudniających dziennych opiekunów. Dofinansowanie objęło jak dotąd prawie 67 tys. dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń to niemal 87 mln zł.

Dofinansowanie można otrzymać także wstecz, za okres od stycznia tego roku, jeśli dziecko już wtedy uczęszczało do żłobka. Rodzic otrzyma wyrównanie, jeśli złoży wniosek o żłobkowe maksymalnie do 31 maja. Jeżeli wniosek wpłynie później, to dopłata będzie przysługiwała na bieżąco – od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o dofinansowanie jest elektroniczny. Można go przesłać przez bankowość internetową, Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub rządowy portal Empatia.

Żłobek musi uzupełnić dane w rejestrze!

Żłobkowe przysługuje wyłącznie na dzieci, które uczęszczają do placówek opieki wpisanych do rejestru Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Równie ważne jest to, by żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie uzupełnili w rejestrze dane rodziców i dzieci za wszystkie miesiące, gdy dzieci korzystają z opieki. Dane są niezbędne, by ZUS mógł automatycznie przyznać dofinansowanie. Braki albo błędy w danych mogą wydłużyć oczekiwanie na środki, a w niektórych przypadkach – uniemożliwić wypłatę.

Dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Rodzic może je pobierać na dziecko, na które nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego. Czyli żłobkowe przysługuje np. na pierwsze dziecko w rodzinie albo na kolejne dziecko, które ma mniej niż 12 miesięcy lub więcej niż 35 miesięcy.

Dofinansowanie wynosi do 400 zł miesięcznie, nie więcej niż faktyczna opłata za pobyt w placówce. Nie obejmuje wyżywienia. ZUS wypłaca żłobkowe na konto podmiotu, który prowadzi placówkę opieki do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

designed by know-line.pl