Drugi wykład z cyklu "Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji" w Lubelskiej Zachęcie

Data dodania: 10 październik 2011

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na wykład z cyklu pt. Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji

dr Małgorzata Stępnik
Outsiderzy, czyli buntownicy i wygnańcy sztuki. Spojrzenie socjologa

Outsider jawić się może jako ktoś „obcy”, pozostający – przynajmniej do pewnego czasu –
poza głównym nurtem życia społecznego przez wzgląd na swe pochodzenie lub przynależność
klasową. Może być nim równie dobrze banita z wyboru, kontestujący formy zachowań przyjęte
w swoim, dobrze znanym milieu. Jakkolwiek zdefiniujemy kim jest outsider – na gruncie świata
artystycznego odgrywa on niezwykle istotną rolę. Wytwory „wygnańców sztuki”, zrazu uznawane
przez ogół za dziwaczne, po latach zyskują często status dzieł kanonicznych.

Owi „wygnańcy sztuki” stanowią przedmiot żywego zainteresowania socjologów – dość
wspomnieć klasyczne już dziś rozprawy Pierre’a Bourdieu, czy też Outsider Art Very L. Zolberg.
W toku wykładu nakreślone zostaną sylwetki wybranych postaci – od poetów wyklętych, poprzez
subkulturę beatników, aż po anonimowych, niczym budowniczowie gotyckich katedr, twórców
street artu. Przy okazji, przedstawione zostaną rozmaite strategie przyjmowane przez
artystycznych outsiderów, w tym bodaj najciekawsza – strategia mistyfikacji łącząca
postaci tak odległe jak Edgar Allan Poe i Banksy.

10 października 2011 (poniedziałek), godz. 18.00
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych – Galeria Lipowa 13, ul. Lipowa 13
(budynek CH Plaza Lublin, wejście od ul. Obrońców Pokoju)

12 października 2011 (środa), godz. 17.00
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego, ul. Hempla 5 w Lublinie

_________________________________________________________________________________

SZALEŃSTWA WYOBRAŹNI – KAPRYSY FANTAZJI

Trzeci cykl wykładów otwartych z historii sztuki, zatytułowany „Szaleństwa wyobraźni,
kaprysy fantazji”, przygotowany we współpracy Instytutu Historii Sztuki KUL z Miejską
Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Lubelskim Towarzystwem Zachęty
Sztuk Pięknych, jest zaproszeniem słuchaczy do wędrówki w krainę artystycznej fantazji.
Sąsiadują w niej ze sobą najbardziej niezwykłe utopie artystyczno-społeczne, najbardziej
niespotykane indywidualne dążenia, pragnienia i obsesje twórców, najbardziej oryginalne
popisy wirtuozów imaginacji i najbardziej wyraziste przejawy stwórczej siły ludzkiej fantazji.
Jest to kraina, która przypomina labirynt – wiele w niej ścieżek ślepych, prowadzących
do zatracenia, do zguby; lecz – jak się okaże – nie ma z niej jednego wyjścia, wyobraźnia
bowiem podsuwa coraz to nowe rozwiązania. Nasze wykłady mają być wprowadzeniem do
fascynującej historii fantazji artystycznej jako narzędzia twórczego, metody artystycznej
i teoretycznej analizy źródeł oraz celów sztuki. Chcemy nie tylko rozwiać najróżniejsze mity
i nieporozumienia, dotyczące dziejów i funkcjonowania wyobraźni artystycznej. Pragniemy
także, poprzez ukazanie historii szaleństw artystycznej fantazji, poruszyć Państwa
wyobraźnię i zachęcić do studiowania sztuki, do ćwiczenia wyobraźni poprzez sztukę
oraz do poszerzania horyzontów, dzięki spotkaniu z twórczą imaginacją.

designed by net-line.pl