Drugi wykład z cyklu "Sztuka nowoczesna – korespondencje sztuk, pokrewieństwa i syntezy" w Lubelskiej Zachęcie

Data dodania: 14 październik 2013

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na drugi wykład z cyklu
Sztuka nowoczesna – korespondencje sztuk, pokrewieństwa i syntezy

cykl zadedykowany jest pamięci
prof. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i prof. Elżbiety Wolickiej-Wolszleger

prof. Ryszard Kasperowicz
Aby Warburg – Atlas Mnemosyne jako montaż i kreacja

Aby Warburg należał do grona najbardziej oryginalnych, wizjonerskich uczonych XX wieku. W dużej mierze ukształtował nowoczesną historię sztuki, zwłaszcza w zakresie jej refleksji nad genezą i funkcją obrazu oraz reprezentacji w społeczeństwie. W swoim obrazowym atlasie zatytułowanym „Mnemosyne”, przygotowywanym pod koniec życia (lata 1925-29), Warburg podjął próbę naocznego przedstawienia dziejów kultury europejskiej w jej kluczowych aspektach (np. religijnym, kosmologicznym), wyrażonych w wizualnych artefaktach. Zestawiając z niespotykaną śmiałością dawne wyobrażenia ze współczesnymi ilustracjami (np. w czasopismach czy w reklamie), uczony wskazywał na ciągłość określonych typów obrazowych i zmieniające się funkcje przedstawień. Forma obrazowego atlasu, zaopatrzonego w krótkie słowne komentarze, nieodparcie przywodzi na myśl charakterystyczne dla nowoczesnej twórczości techniki i sposoby myślenia, jak różne postaci montażu. Jakkolwiek paralele pomiędzy obrazowym atlasem tradycji kultury europejskiej i nowoczesnymi formami montażu artystycznego mogą wydawać się powierzchowne, Atlas Warburga jest niewątpliwie świadectwem głębokiej przemiany w myśleniu o obrazie i jego roli w nowoczesnym społeczeństwie.

14 października 2013 (poniedziałek), godz. 18.00
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych – Galeria Lipowa 13, ul. Lipowa 13
(budynek CH Plaza Lublin, wejście od ul. Obrońców Pokoju)

Sztuka nowoczesna – korespondencje sztuk, pokrewieństwa i syntezy

Idea korespondencji sztuk ma rodowód romantyczny, wyrastający z przekonania o wspólnym dla wszystkich sztuk źródle. Pomimo zróżnicowania dyscyplin artystycznych, ich własnych, autonomicznych jakości i sposobów komunikowania znaczeń, w historii sztuki nowoczesnej, tej wielkiej dziedziczki romantycznej tradycji, nie ustawały próby poszukiwania związków i powinowactw pomiędzy malarstwem i muzyką, muzyką i słowem, sztukami wizualnymi i teatrem (performatywnością). W nowym cyklu otwartych wykładów z historii sztuki, przygotowanym, podobnie jak w latach poprzednich, we współpracy Instytutu Historii Sztuki KUL Jana Pawła II, Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, tytułowy problem zostanie poddany wielostronnej prezentacji.

Wykłady przygotowują pracownicy naukowi oraz doktoranci z Instytutu Historii Sztuki KUL oraz Instytutu Sztuk Pięknych UMCS. Spotkania odbywają się w środy (filia nr 2 MBP, Centrum Kultury, ul. Peowiaków, godz. 17.00) oraz w poniedziałki (siedziba Lubelskiej Zachęty, Galeria Lipowa 13 w CH Plaza, godz. 18.00). Szczegółowy harmonogram wykładów dostępny jest na plakatach, ulotkach i w Internecie (na stronach Instytutu Historii Sztuki KUL, Zachęty, MBP). Wstęp wolny. Zapraszamy!

designed by net-line.pl