Dwa lata pomagania i co dalej? – zaproszenie na seminarium

Data dodania: 26 luty 2024
Dwa lata pomagania i co dalej? – zaproszenie na seminarium

Instytut Socjologii UMCS i zespół badawczy MigLab zapraszają na seminarium pn. „Dwa lata pomagania i co dalej? Architektura i potencjał działań pomocowych wobec osób uciekających z Ukrainy w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Perspektywa Lublina i województwa lubelskiego”, które odbędzie się 6 marca 2024 r. w godzinach 10:00-15:00 w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, Lublin).

Zespół badawczy MigLab powstał wiosną 2022 r. jako odpowiedź badaczy z Instytutu Socjologii UMCS na potrzebę analizy rzeczywistości związanej z napływem osób uciekających z Ukrainy na Lubelszczyznę. W ramach projektu „Wielopoziomowe zarządzanie kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę na przykładzie działań w województwie lubelskim (PL) i obwodzie wołyńskim (UA)” (Granty Interwencyjne NAWA) naukowcy zrealizowali badania dotyczące organizacji pomocy w regionie. Jednym z wniosków i rekomendacją płynącą z badań jest wykorzystywanie potencjału różnych aktorów zaangażowanych w pracę na rzecz migrantów – zarówno tych formalnych (publicznych i społecznych), jak i oddolnych, „nieoczywistych”.

W ramach seminarium, w szerokim gronie aktorów działań pomocowych: przedstawicieli instytucji państwowych, samorządów, UNHCR i organizacji pozarządowych, organizatorzy porozmawiają o obecnej sytuacji, perspektywach i potrzebach na przyszłość. Tematem rozmów będą najświeższe dane dotyczące obecności migrantów w mieście i regionie, doświadczenia i aktualny obraz pomocy, diagnoza potrzeb, plany działania oraz partycypacja w tym procesie samych migrantów.

Program seminarium

Raport NAWA – Wielopoziomowe zarządzanie kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę

designed by know-line.pl