Dwie topole dołączą do grona najcenniejszych drzew w Lublinie

Data dodania: 13 październik 2023
Dwie topole dołączą do grona najcenniejszych drzew w Lublinie

Kolejne dwa drzewa zyskają ochronę pomnikową. Na najbliższą sesję Rady Miasta Lublin trafi projekt uchwały ustanawiającej pomnikami przyrody topolę rosnącą przy Dworku Grafa oraz drugą na ul. Zana.

Tym razem, wyjątkowo opieką prawną chcemy objąć nie dęby, jesiony czy lipy, jak to bywa zazwyczaj, ale topole. Przedkładając projekty uchwał, chcemy, by do zbioru najpiękniejszych i najbardziej wartościowych lubelskich drzew dołączyła topola kanadyjska na osiedlu LSM oraz topola biała na Tatarach obok Dworku Grafa – mówi Blanka Rdest, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Proponowane nowe pomniki przyrody:

  • Topola kanadyjska (nr 60) o obwodzie pnia 530 cm, rosnąca w okolicy ul. Tomasza Zana 51 / ul. Magdaleny Brzeskiej 5 / ul. Juliana Ochockiego 2, własności Miasta będąca w użytkowaniu wieczystym Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  • Topola biała (nr 61) o obwodzie pnia 420 cm, rosnąca na obok Dworku Grafa przy ul. Łęczyńskiej 114 / ul. Mełgiewskiej, również własności Miasta w zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Wśród 256 drzew stanowiących 81 pomników przyrody znajduje się 8 topól, w większości czarnych. Są to: topola holenderska przy ul. Chrobrego (ustanowiona w 2012 roku), topola czarna na ul. Kasprowicza (2012), topola czarna na ul. Łopacińskiego (2015), topola czarna na ul. Lwowskiej (2015), topola czarna na ul. Spadochroniarzy (2012), topola holenderska na ul. Bazylianówka (2012), topola czarna na skrzyżowaniu ul. Rudnickiej z ul. Koryznowej (2021) oraz topola biała w Ogrodzie Saskim ustanowiona pomnikiem przyrody w 1997 roku.

Propozycję drzewa do objęcia ochroną prawną może zgłosić każda osoba fizyczna, spółdzielnia mieszkaniowa czy organizacja pozarządowa. Zgłoszone drzewa są weryfikowane przez Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej pod kątem stanu zdrowotnego, gatunku oraz parametrów dendrometrycznych, które muszą być zgodne z kryteriami uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody. Konieczne jest także uzyskanie zgody właściciela bądź zarządcy terenu, na którym znajduje się drzewo. Po uzyskaniu niezbędnych zgód, opracowywane są karty pomnikowe oraz przygotowane projekty uchwał. Dokumenty te przekazywane są do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, a następnie trafiają pod obrady Rady Miasta. Ostateczną decyzję o ustanowieniu pomników przyrody podejmują radni.

designed by net-line.pl