Dzień Dziecka w "Spółdzielni"

Data dodania: 30 maj 2011

Kawiarnio-Księgarnia “Spół­dziel­nia”

ul. Peowia­ków 11, Lublin

www.spoldzielniacafe.pl

zapra­sza na
Dzień Dziecka
1 czerwca (środa), godz. 10.00–20.00
wstęp wolny

W pro­gra­mie:
10.00–14.00 Bajki i baśnie z gło­śnika — H. Ch. Andersen

14.00–16.00 Warsz­taty cyr­kowe, gry i zabawy — pro­wa­dze­nie Mag­da­lena
Abramek

16.00–20.00 Bajki na ekra­nie: Bolek i Lolek, Rek­sio, Kre­cik, Wilk i Zając,
Zacza­ro­wany Ołó­wek, Kozio­łek Mato­łek, Miś Usza­tek i inne

designed by know-line.pl