Dzień Jedności (Soborowości) Ukrainy w Lublinie

Data dodania: 19 styczeń 2017

Informujemy, że w niedzielę 22 stycznia 2017 roku odbędą się w Lublinie uroczystości z okazji Dnia Soborowości (Jedności) Ukrainy. Organizatorami uroczystości są: Towarzystwo Ukraińskie oraz Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie.

Pierwsza część uroczystości odbędzie się przy pomniku ku czci żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej (cmentarz prawosławny przy ul. Lipowej), początek o godz. 15.00. Uroczystości odbędą się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Nabożeństwom przy pomniku przewodniczyć będzie Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel.

Druga część uroczystości – Koncert z okazji Dnia Jedności Ukrainy – odbędzie się w Trybunale Koronnym (Rynek 1) o godz. 16.00. Podczas koncertu prezes zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej Krzysztof Stanowski wygłosi wykład Samorząd terytorialny – szansą Ukrainy w 25. rocznicę niepodległości, zaś koncerty kolęd ukraińskich wykonają: ukraiński dziecięcy zespół wokalny z Lublina oraz chór Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Kalnikowie (Przemyskie) pod dyrekcją Anny Jamrozy.

 

Program uroczystości

Godz.15.00. Cmentarz prawosławny przy ul. Lipowej

– Hymny państwowe Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej,

– Powitanie uczestników uroczystości,

– Nabożeństwo żałobne za dusze żołnierzy ukraińskich oraz nabożeństwo dziękczynne za Ukrainę, którym przewodniczyć będzie J.E. Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel przy pomniku ku czci żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej,

– Złożenie wieńców.

 

Godz. 16.00. Trybunał Koronny (Rynek 1)

Koncert z okazji Dnia Jedności Ukrainy

– Powitanie uczestników uroczystości,

– Kolędy ukraińskie w wykonaniu ukraińskiego dziecięcego zespołu wokalnego z Lublina,

– Wykład prezesа zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej Krzysztofa Stanowskiego Samorząd terytorialny – szansą Ukrainy w 25. rocznicę niepodległości,

– Oficjalne wystąpienia przedstawicieli władz Polski i Ukrainy oraz organizacji społecznych,

– Koncert kolęd ukraińskich w wykonaniu chóru Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Kalnikowie pod dyrekcją Anny Jamrozy.

Koncert zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

 

22 stycznia 1918 r. po raz pierwszy w XX w. proklamowano niepodległość Ukrainy. Data ta jest jedną z kluczowych w dziejach tego kraju. IV Uniwersał – akt prawny, proklamujący pełną suwerenność państwa ukraińskiego – Ukraińskiej Republiki Ludowej, wydany został przez ukraiński parlament Ukraińską Centralną Radę. Stanowił on m. in.: Od tego momentu Ukraińska Republika Ludowa staje się niepodległym, od nikogo niezależnym Wolnym Suwerennym Państwem Narodu Ukraińskiego. Ze wszystkimi sąsiednimi państwami, a więc: Rosją, Polską, Austrią, Rumunią, Turcją oraz innymi, pragniemy żyć w zgodzie i przyjaźni, ale żadne z nich nie może wtrącać się w życie Niepodległej Republiki Ukraińskiej, a władza w niej należeć będzie wyłącznie do ludności Ukrainy. Obok deklaracji niepodległości IV Uniwersał zawierał program budowy państwa i szeroko zakrojonych reform.

Wkrótce dzień 22 stycznia jeszcze raz zapisał się w dziejach Ukrainy – rok później, 22 stycznia 1919 r., dokonano zjednoczenia dwóch państw ukraińskich – Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Na początku lat dwudziestych XX w. budowa niepodległego państwa i walka o wolność Ukrainy zakończyły się niepowodzeniem. Jednak stanowiły one ważny etap na drodze Ukrainy do niepodległości, a dzień 22 stycznia stał się świętem narodowym Ukraińców. Zapisał się w pamięci historycznej Ukraińców jako symbol dążenia do niepodległego i zjednoczonego państwa.

Budowę niepodległego państwa ukraińskiego na Ukrainie Naddnieprzańskiej rozpoczęto w marcu 1917 r., gdy po rewolucji lutowej w Imperium Rosyjskim rozpoczął się proces nazywany przez historyków Ukraińską Rewolucją, która doprowadziła do powstania niepodległego państwa ukraińskiego rok później – właśnie 22 stycznia 1918 r. W 2017 r. przypada 100. rocznica początku Ukraińskiej Rewolucji, a za rok – w 1918 r. – 100-lecie niepodległości Ukrainy.

Spoczywający na lubelskim cmentarzu prawosławnym żołnierze armii Ukraińskiej Republiki Ludowej byli sojusznikami Polski w wojnie z Rosją bolszewicką w 1920 r. W kwietniu 1920 r. został zawarty układ sojuszniczy między Polską a Ukraińską Republiką Ludową, zwany paktem Petlura-Piłsudski. Po klęsce walk o niepodległość Ukrainy żołnierze ukraińscy pozostali na emigracji w Polsce, ich kilkusetosobowa grupa zamieszkała w Lublinie i okolicy. Po śmierci żołnierze URL byli chowani w jednej kwaterze na cmentarzu prawosławnym. W 2001 r. na terenie kwatery żołnierzy ukraińskich wzniesiony został pomnik ku ich czci.

designed by net-line.pl