DZIEŃ KARIERY 2015

Data dodania: 13 październik 2015

[b]Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lubelską Fundacją Rozwoju i Business Link Lublin zapraszają do udziału w Dniu Kariery 2015. Tegoroczne wydarzenie pn. „ Przedsiębiorczy absolwent- wsparcie na starcie” odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym UMCS Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5 (budynek Rektoratu) 15 października 2015 r. w godzinach 9:30 – 13:00. Honorowy Patronat nad Dniem Kariery 2015 objął Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Rektor Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej prof. dr hab. Stanisław Michałowski.[/b]

Podczas Dnia Kariery odbędzie się również konferencja promująca przedsiębiorczość i zachęcająca absolwentów do zakładania własnych firm. Nowością w tym roku będzie organizacja 4 warsztatów tematycznych w zakresie autoprezentacji na rynku pracy, kreatywnej przedsiębiorczości, planowania ścieżki rozwoju zawodowego i modeli biznesowych czyli „przekuwania” pomysłu biznesowego w skuteczne działania biznesowe.

[i]„Tegoroczny Dzień Kariery skierowany jest przede wszystkim do ludzi młodych, którzy w przyszłości planują otworzenie własnego biznesu. Wydarzenie jest doskonałą okazją do zapoznania się z usługami lokalnych instytucji rynku pracy oraz możliwościami pozyskania środków na otworzenie własnej firmy. Młodzi ludzie mają stosunkowo wysokie wykształcenie uzyskane w systemie kształcenia formalnego. Brakuje im jednak często wiedzy specjalistycznej i oczekiwanych przez pracodawców tzw. kompetencji miękkich. Stąd pomysł by w tym roku Dzień Kariery- oprócz prezentacji innowacyjnych działań na rzecz kształtowania przedsiębiorczości – wzbogacić o warsztaty praktyczne podczas , których możliwe będzie zdobycie umiejętności niezbędnych do założenia własnej działalności gospodarczej, komunikacji w biznesie, a także w zakresie autoprezentacji, twórczego myślenia i znajdowania niekonwencjonalnych, nowatorskich rozwiązań ”[/i]- powiedziała Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. społecznych.
Udział w wydarzeniu wezmą także osoby, które otrzymały wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnych działalności gospodarczych, które podzielą się informacjami z własnego doświadczenia w ubieganiu się o środki na biznes.
W trakcie Dnia Kariery 2015 znajdzie się też coś ciekawego dla przyszłych studentów.
[i]„Będzie to szeroka oferta dydaktyczna Biur Karier lubelskich szkół i uczelni wyższych. Dzień Kariery to z jednej strony propozycja dla młodych ludzi kończących szkołę średnią i chcących przekonać się, jak wygląda rynek pracy oraz jakie wykształcenie gwarantuje znalezienie zatrudnienia z drugiej zaś, próba zachęcenia przedsiębiorczych studentów i absolwentów szkół i uczelni wyższych do „brania sprawy w swoje ręce” i zakładania własnych firm. Nasza inicjatywa co roku daje szansę promocji dobrych praktyk. W tym roku chcemy pokazać jak można skutecznie udzielać i korzystać z wsparcia na starcie”[/i]– powiedziała Katarzyna Kępa, Dyrektor MUP w Lublinie.

[i]„ Z chęcią włączamy się w organizację Dnia Kariery, bowiem jednym z priorytetów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jako największej uczelni publicznej we wschodniej Polsce jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności szczególnie dziś przydatnych na rynku pracy oraz rozwijanie ich przedsiębiorczości. Nasze programy nauczania kształtowane są z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki. Nie tylko aktywnie wspieramy rozwój zawodowy studentów i absolwentów, jesteśmy także bardzo otwarci na współpracę z biznesem. Nasi naukowcy ciągle pracują nad nowymi rozwiązaniami i patentami, które miałyby praktyczne zastosowanie w przedsiębiorstwach”[/i] – powiedział prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

[i]„Dzień Kariery to również okazja dla młodych osób planujących rozpoczęcie własnego biznesu do zapoznania się z ofertą lokalnych instytucji wsparcia przedsiębiorczości zrzeszonych m.in. w Lubelskim Klastrze Instytucji Otoczenia Biznesu. Lubelska Fundacja Rozwoju i inne instytucje działające w Klastrze mogą skutecznie wesprzeć młodego przedsiębiorcę na starcie i w trakcie działalności.
Zachęcam wszystkim aktywnych i przedsiębiorczych do uczestnictwa w nadchodzącym wydarzeniu”[/i] – powiedział prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba, Prezes Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju.

[i]„Rolą lubelskiego Business Linka jest wpieranie rozwoju przedsiębiorców, zarówno tych, którzy prowadzą działalność już od kilka lat, jak i dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki. Warto pokazywać licealistom i studentom przykłady sukcesów przedsiębiorców niewiele starszych od nich. W trakcie Dnia Kariery opowiem o przykładach firm związanych z Business Linkiem, m.in. o firmie AfterSeminars, której finansujemy wyjazd biznesowy do Doliny Krzemowej oraz o kilku projektach we wczesnej fazie rozwoju (tzw. Start-upy) zakładanych nawet przez licealistów. Im wcześniej zaczynasz pierwsze doświadczenia z biznesem, tym lepiej”[/i] -dodała Anna Prończuk- manager zarządzający Business Link Lublin.

designed by net-line.pl