Dzień liczby Pi na UMCS

Data dodania: 10 marzec 2023
Dzień liczby Pi na UMCS

Od 1988 roku 14 marca obchodzone jest święto liczby Pi (14 marca to dzień urodzin Alberta Einsteina – 3.14 w amerykańskim zapisie daty urodzin). Dzień szczególnie hucznie obchodzony w Ameryce, ale w naszym kraju również z roku na rok zyskujący coraz większą popularność.

 

Z tej okazji doświadczeni dydaktycy i popularyzatorzy nauki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz studenci Koła Dydaktyków MaFiI już po raz piąty organizują dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli warsztaty i zajęcia nie tylko promujące matematykę, ale również ukazujące tę naukę w przystępny i ciekawy sposób.

 

Zapraszamy 14 marca w przestrzenie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS (Instytut Matematyki i Instytut Informatyki). W ramach wydarzenia, dla ponad 300 uczniów z województwa lubelskiego i województw ościennych, odbędą się wykłady popularyzujące matematykę, konkursy zadaniowe oraz warsztaty z matematyki, robotyki i informatyki.

 

Inauguracja inicjatywy i tym samym pierwsze zajęcia dla licealistów rozpoczną się o godz. 9.00 w Auli Instytutu Informatyki UMCS (ul. Akademicka 9, Lublin). Warsztaty dla tej grypy wiekowej będą odbywały się w pomieszczeniach: A237, A230, A237, A240, D210, A230, lub D111 Instytutu Matematyki UMCS (pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, Lublin).

 

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych rozpoczną się także o godz. 9.00 i będą prowadzone głównie w przestrzeniach Instytutu Matematyki UMCS. O godz. 10.15  kolei, w sali C156 rozpocznie się konkurs zadaniowy „Geometria wokół nas”, a w salach C159, A242 odbędą się warsztaty z robotyki. W sali A223 zaś zaplanowano haft matematyczny.

 

Od godz. 11.30 w sali C156 prezentowane będą prace zgłoszone na konkurs plastyczny „Moje Pi”, skierowany do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych.

*Symbol liczby Pi  – π – został pierwszy raz użyty w 1706 roku. Jest to pierwsza litera greckiego słowa περίμετρον – perimetron, co oznacza obwód.

 

Liczba Pi  – zgodnie z matematyczną definicją – to stosunek obwodu koła do jego średnicy, zapisywana jest w postaci symbolu: π, jest liczbą niewymierną i przestępną. Co oznacza, że nie może być zapisana jako iloraz dwóch liczb całkowitych (nie można jej zapisać za pomocą ułamka zwykłego), a jej rozwinięcie jest nieskończone i nieokresowe (nie ma żadnego porządku i nigdy się nie kończy). Przybliżona wartość liczby wynosi 3,14.

 

Oprócz wzorów matematycznych liczba Pi wykorzystywana jest również we wzorach fizycznych, demograficznych, a także epidemiologicznych. Wykorzystanie jej pozwala na wykonanie obliczeń z wysoką dokładnością. Stosuje się ją w: geometrii, analizie matematycznej, teorii liczb, rachunku prawdopodobieństwa, demografii, równaniach teorii grawitacji, a także matematyce kwantowej.

 

Szczegóły: https://umiemymatme.umcs.pl/dzienpi.html

designed by net-line.pl