Dziennikarstwo w czasach kryzysów – zaproszenie na konferencję Współczesne Media

Data dodania: 18 kwiecień 2023
Dziennikarstwo w czasach kryzysów – zaproszenie na konferencję Współczesne Media

W czwartek (20 kwietnia) na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS rozpocznie się czternasta ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Współczesne Media”, będąca wizytówką badawczą Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

 

Podczas wydarzenia oglądowi poddany zostanie problem funkcjonowania dziennikarstwa w czasach kryzysów. Organizatorzy konferencji uzasadniając wybór tematu, stwierdzają: „Decyzję o wyborze tego tematu podjęłyśmy mimo świadomości banalizacji kryzysu – banalizacji będącej konsekwencją wzrostu częstości użycia kategorii kryzys w ciągu dwóch lat pandemii SARS-CoV. Z trzech powodów. Po pierwsze, uważamy, że choć kategoria kryzysu bywa nadużywana, to nadal służy mówieniu o aspektach rzeczywistości, które banalne nie są (globalną rzeczywistość wyznaczają kryzysy nieomal w każdej sferze aktywności człowieka), a z banalizacją mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy konstatacja kryzysu staje się frazesem pozbawionym żywych związków z rzeczywistością. Po drugie, ze względu na miejsce dziennikarstwa we współczesnym świecie. Dziennikarze jako przedstawiciele mediów, pośredniczących między rzeczywistością „zanurzoną w kryzysach” a odbiorcami, muszą uczyć się nowych sposobów komunikacji o kryzysach – zdrowotnym, ekonomicznym, wojny (jako bardzo szczególnym i dramatycznym rodzaju kryzysu), klimatycznym, religijnym, relacji społecznych etc. Po trzecie, dostrzegając problemy funkcjonowania dziennikarstwa. Kryzys relacji i zaufania społecznego, którego medialnym przejawem jest zjawisko baniek informacyjnych, wpływa na jakość komunikacji społecznej w każdym aspekcie. Kryzysu doświadczają również media i dziennikarze, choćby ze względu na polityzację, brak stabilności zawodowej, nadmiar informacji, konkurencję na rynku rywalizujących kanałów komunikacyjnych”.

 

Celem konferencji jest uchwycenie właściwości, sposobów funkcjonowania różnych rodzajów dziennikarstwa w czasach kryzysów, a także sformułowanie rekomendacji wspierającej formalne, etyczne i pragmatyczne aspekty dziennikarstwa kryzysowego. Podczas dwudniowego wydarzenia wygłoszone zostaną 73 referaty, m.in. prezentujące wyniki badań dotyczących roli dziennikarstwa w czasach kryzysów, omawiające medialne obrazy kryzysów różnego rodzaju czy poświęcone kryzysowi profesji dziennikarza. Udział w panelach potwierdziło 102 badaczy z całej Polski.

 

Wydarzenie organizowane przez Katedrę Dziennikarstwa Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia br. w formie stacjonarnej. Uroczysta inauguracja konferencji: 20 kwietnia br. (czwartek), godz. 9.30, Aula A.1.09 Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS (ul. Głęboka 45, Lublin). W załączeniu przesyłam program szczegółowo prezentujący tematykę podejmowaną w poszczególnych sekcjach.

 

designed by know-line.pl