Edukacja i integracja w Family Spot Lublin

Data dodania: 28 czerwiec 2023
Edukacja i integracja w Family Spot Lublin

W uruchomionym niedawno Family Spot, czyli miejscu przyjaznym rodzinie, do końca roku prowadzone będą kolejne wydarzenia edukacyjne i integracyjne dla rodzin zamieszkałych na terenie Lublina. Z pierwszych zajęć, które odbyły się w czerwcu skorzystało już z nich niemal 30 osób.

 

Podpisane porozumienie pomiędzy Miastem a Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” to kolejny wyraz współpracy na rzecz budowania i kreowania polityki rodzinnej miasta. Nasz lubelski Family Spot ma indywidualny program działań uwzględniający specyfikę lokalnej społeczności. Jest miejscem integracji i wsparcia całych rodzin, budowania i pielęgnowania więzi rodzinnych, o czym lubelskie rodziny mogły się przekonać podczas dwóch pierwszych spotkań. Projekt ten ma charakter pilotażowy w skali kraju, a jego realizacja, poza wymiarem edukacyjnym, umożliwi również diagnozowanie potrzeb współczesnych lubelskich rodzin. Wierzę, że Family Spot będzie symbolem otwartego, współpracującego i włączającego miasta, jakim zdecydowanie jest Lublin – mówi Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Najbliższe wydarzenie, zaplanowane na 28 czerwca, jest skierowane do mam. Jego temat to: „Wychowanie w duchu slow, czyli budowanie bliskich więzi w rytmie prostoty i minimalizmu w naszym dzisiejszym przebodźcowanym świecie”. Poprowadzi je Monika Iwanek, trener Szkoły Rodziców i Wychowawców oraz współautorka Kalendarza Przytulności. Zapisy na poszczególne zajęcia odbywają się za pośrednictwem formularzy publikowanych na profilu Związek Dużych Rodzin 3 Plus – koło Lublin.

W czerwcu odbyły się już 2 warsztaty, w których wzięło udział prawie 30 osób dorosłych, a 16 dzieci skorzystało w tym czasie z opieki wykwalifikowanego pedagoga i animatora. Warsztat „Pierwsza pomoc w najczęstszych stanach zagrożenia życia i zdrowia”, poprowadził ratownik medyczny Piotr Szmidt. Temat okazał się bardzo istotny i spotkał z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników, z których część doświadczyła konieczności udzielenia komuś pierwszej pomocy. W związku z dużym zapotrzebowaniem, zaplanowana jest kontynuacja szkolenia w tym zakresie. Drugi warsztat skierowany był do rodziców dzieci w wieku 11-15 lat: „Nastolatek w dżungli życia – jak wspierać i chronić swoje dzieci (nie tylko podczas wakacji)”. Poprowadziła go Zofia Dłubacz-Sykut, znana m.in. z takich działań dla młodzieży jak Archipelag Skarbów. Grupa otrzymała cenne narzędzia wspierania nastoletnich dzieci.

Pierwszy w województwie Family Spot został uruchomiony na podstawie porozumienia podpisanego 13 czerwca, pomiędzy Miastem a Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus. Spotkania odbywają się w każdą środę w godzinach 17.00-20.00, w siedzibie Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych przy ul. Leszczyńskiego 23. Dotyczą edukacji, podnoszenia kompetencji rodzicielskich, dają przestrzeń do rozwoju talentów i kreatywnych pomysłów. Family Spot zapewnia równocześnie opiekę dla dzieci, co pozwala uczestniczącym w zajęciach rodzicom na aktywne zaangażowanie się i skupienie. Wszystkie zajęcia w ramach Family Spot są bezpłatne, w pełni dostępne dla wszystkich rodzin. Opiekę nad realizacją zadania sprawują Animatorzy Rodzinni: Alicja Jaroszewska oraz Łukasz Jaroszewski, będący członkami Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” .

Projekt Family Spot jest realizowany z inicjatywy Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w ramach programu „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

designed by net-line.pl