Eurowybory 2024 / poradnik wyborcy

Data dodania: 02 czerwiec 2024
Eurowybory 2024 / poradnik wyborcy

Wybory do  Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polce po raz piąty, 9 czerwca. W Lublinie zagłosujemy w tych samych lokalach wyborczych jak podczas wyborów samorządowych z 7 kwietnia – lokalizacje komisji wyborczych pozostają bez zmian. Wyborcy, którzy zamierzają głosować korespondencyjnie lub poza miejscem zamieszkania, bądź będą chcieli skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, muszą pamiętać o kilku terminach wynikających z kalendarza wyborczego zanim udadzą się do urn.

Unia Europejska to międzynarodowa wspólnota, która dla wielu z nas jest symbolem wartości demokratycznych, stabilności gospodarczej i bezpieczeństwa. Uczestniczenie w wyborach to prawo i obowiązek, a także możliwość decydowania o swojej przyszłości. Zachęcam wszystkie mieszkanki i mieszkańców Lublina do skorzystania z tego przywileju. W ten sposób kształtujemy społeczeństwo obywatelskiego oraz realizujemy ideę państwa demokratycznego. Parlament Europejski przyjmuje przepisy, które mają wpływ na wszystkie kraje członkowskie i ich społeczności, zajmując się takimi dziedzinami jak środowisko, bezpieczeństwo, migracja, polityka społeczna, prawa konsumentów, gospodarka czy praworządność – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Osoby, które w dniu wyborów będą w miejscu innym niż mieszkają, czyli na przykład w podróży, mogą do 6 czerwca w dowolnie wybranym urzędzie miasta otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Upoważnia ono do udziału w wyborach w dowolnym miejscu w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wnioski w tej sprawie w Lublinie przyjmuje Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Spokojnej 2. Można je złożyć osobiście lub upoważnić inną osobę do złożenia i odbioru zaświadczenia.

Zmiana miejsca głosowania umożliwi udział w wyborach osobom, które przybywają w Lublinie, ale zameldowane są gdzie indziej i nie są ujęte w żadnym stałym obwodzie głosowania. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do 6 czerwca osobiście w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Spokojnej 2 lub przy użyciu e-usługi dostępnej na stronie gov.pl.

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat mogą głosować korespondencyjnie i mają prawo do ustanowienia pełnomocnika. Mogą skorzystać również z usługi bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego – mówi Łukasz Mazur, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. wyborów.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 27 maja Komisarzowi Wyborczemu ustnie, pisemnie (z własnoręcznym podpisem) lub elektronicznie (z podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym przy użyciu usługi elektronicznej) oraz telefonicznie (tylko w przypadku wyborcy niepełnosprawnego). W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie znajduje się przy ul. Spokojnej 9b.

Pełnomocnikiem seniora lub osoby niepełnosprawnej może być osoba posiadająca prawo wybierania, za wyjątkiem męża zaufania, obserwatora społecznego, członka składu obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także osób kandydujących w wyborach. Wniosek w sprawie ustanowieniu pełnomocnika należy złożyć do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Spokojnej 2, pokój 221 lub 226, najpóźniej do 31 maja.

Wyborca z niepełnosprawnością może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – jeżeli lokal wyborczy, w którym głosuje na podstawie adresu ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców jest niedostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością. W tym celu powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek należy złożyć w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem wyborcy lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem ePUAP (pod warunkiem posiadania podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego) wraz z kopią orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, w terminie do 6 czerwca 2024 r.

Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, mające trudności w poruszaniu się, w dniu wyborów w godz. od 7.00 do 21.00 skorzystać mogą (wraz z opiekunem) z bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego i z lokalu wyborczego do miejsca zamieszkania na terenie Lublina. Transport należy zamówić w dniu wyborów – 9 czerwca, kontaktując się z Miejskim Biurem ds. wyborów pod numerami telefonów: 81 466 1616, 81 466 1205, 81 466 1207.

Lokalizację siedzib komisji wyborczych można sprawdzić na stronie geoportal.lublin.eu, wybierając z menu głównego zakładkę wybory. Obwieszczenia zawierające granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych w Lublinie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Swoje dane zawarte w Centralnym Rejestrze Wyborców, w tym osobowe, adres zameldowania, a także numer i siedzibę obwodowej komisji wyborczej można sprawdzić w aplikacji mObywatel lub korzystając z usługi elektronicznej na stronie obywatel.gov.pl. Aby uzyskać dostęp do swoich danych trzeba zalogować się do usługi, a następnie przejść do sekcji Twoje dane oraz do zakładki: Centralny Rejestr Wyborców. Wniosek o dane z Centralnego Rejestru Wyborców można wnieść również na piśmie (do 4 czerwca). Należy go złożyć w  Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, pokój nr 225 (II piętro). Udostępnienie danych z Centralnego Rejestru Wyborców jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji wizyty w Urzędzie. Co istotne, wraz ze zmianą stałego adresu zameldowania dane w Centralnym Rejestrze Wyborców aktualizowane są automatycznie.

designed by know-line.pl