Family Spot wystartuje w Lublinie

Data dodania: 14 czerwiec 2023
Family Spot wystartuje w Lublinie

Miasto Lublin uruchamia pierwszy w regionie Family Spot – miejsce przyjazne rodzinie.  Utworzenie tej innowacyjnej formy działań na rzecz rodziców i dzieci to efekt współpracy
ze Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus, organizacji wspierającej rodziny i tworzącej miejsca szczególnie przyjazne rodzinom.

 

Jesteśmy miastem dobrych praktyk, a Lublin jest postrzegany w Polsce, jako wiodący ośrodek wielopłaszczyznowych projektów z zakresu polityki społecznej. Wysoka jakość życia w Lublinie została w ostatnich latach wielokrotnie doceniona m.in. poprzez przyznanie Certyfikatu „Samorząd Przyjazny Rodzinom” czy członkostwa w Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie.
To
motywuje i inspiruje nas do wprowadzania innowacyjnych usług społecznych dedykowanych mieszkańcom i mieszkankom Lublina. Podpisane dzisiaj porozumienie pomiędzy Miastem
a Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus to kolejny wyraz współpracy na rzecz budowania
i kreowania polityki rodzinnej miasta.
Razem uruchamiamy pierwszy w województwie Family Spot, czyli miejsce przyjazne rodzinie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

Lubelski Family Spot będzie miejscem edukacji, podnoszenia kompetencji rodzicielskich, warsztatów dedykowanych konkretnym grupom odbiorców, spotkań ze specjalistami z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, jak również strefą rozwoju talentów i kreatywnych pomysłów.
W jego ofercie znajdą się również wydarzenia plenerowe, takie jak spacery edukacyjne, czy sportowe aktywności rodzinne, pilates z maluchami, pikniki integracyjne i warsztaty etnograficzne. Wszystkie zajęcia w ramach Family Spot będą prowadzone z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury miejskiej, przy udziale sprawdzonych szkoleniowców, animatorów i wolontariuszy. Oferta zajęć będzie nieodpłatna, w pełni dostępna dla wszystkich rodzin. Family Spot będzie zapewniał równocześnie opiekę dla dzieci, co pozwoli obydwojgu rodzicom na aktywne uczestniczenie w proponowanych aktywnościach. Za działanie Family Spot, promocję wydarzeń
i współpracę z lokalną społecznością będzie odpowiadał wyznaczony Animator Rodzinny. Pierwszy Family Spot powstanie w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Leszczyńskiego 23.

 

 

Tworzenie przestrzeni przyjaznych rodzinom jest jednym z głównych kierunków naszych polityk społecznych. Family Spot będzie miejscem integracji i wsparcia całych rodzin, budowania
i pielęgnowanie więzi rodzinnych.
Nasz lubelski Spot będzie miał indywidualny program działań uwzględniający specyfikę lokalnej społeczności. Projekt ten ma charakter pilotażowy w skali kraju, a jego realizacja, poza wymiarem edukacyjnym, umożliwi również diagnozowanie potrzeb współczesnych lubelskich rodzin mówi Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

 

Utworzenie Family Spot wpisuje się w konsekwentnie realizowaną politykę rodzinną Miasta Lublin. Wśród wielu działań na rzecz rozwoju rodzin jest funkcjonujący od 2012 r. Program Rodzina Trzy Plus. Korzysta z niego blisko 92% uprawnionych rodzin. W sumie do tej pory wydano już ponad 21 tys. Kart Rodzina Trzy Plus, czyli prawie 8 tys. rodzicom i ponad 13 tys. dzieciom. Posiadaczami Kart jest ponad 4 tys. lubelskich rodzin. Za wdrożenie tego rozwiązania Miasto Lublin zostało laureatem konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” oraz otrzymało „Certyfikat Dobrych Praktyk” w konkursie Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego (European Public Sector Award, EPSA), a w 2022 r. certyfikat „Samorząd Przyjazny Rodzinom”. Lublin znalazł się wśród pierwszych 7 samorządów, które ukończyły proces polskiej certyfikacji.

 

Istotną formą pomocy dla dużych rodzin, oferowaną przez Miasto, są wprowadzone od 2013 r. ulgi

w odpłatnościach w przedszkolach publicznych. Ich wysokość waha się od 50% dla jednego dziecka do 100% na trzecie i kolejne dziecko. Ważnym elementem wspierającym rodziny wielodzietne jest również możliwość korzystania z biletu rodzinnego w komunikacji miejskiej
w cenie 10 zł/szt. W sumie wydano już ponad 23 tys. biletów rodzinnych lubelskim dużym rodzinom. W ramach prowadzonych działań prorodzinnych wprowadzono dodatkowe kryteria przy rozpatrywaniu wniosków o przyjęcie dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Lublin. Jednym z kryteriów preferencyjnych jest przyjmowanie w pierwszej kolejności dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci. Lubelskie rodziny wielodzietne mogą również korzystać z ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bogaty pakiet usług programu „Rodzina Trzy Plus” dopełnia oferta lubelskich szkół, osiem z nich, co roku oferuje rodzinom bezpłatny wstęp na swoje pływalnie. Do tej pory wydano ich blisko 5 tys.
Lublin włącza się również w działania ogólnopolskie, m.in. wydając od czerwca 2014 Karty Dużej Rodziny.

designed by net-line.pl