Festiwal Transeuropa w Lublinie

Data dodania: 02 maj 2011

Wydarzenie społeczne o charakterze międzykulturowym

5 – 14 maja 2011 r.

Transeuropa Festiwal porusza problemy nietolerancji i dyskryminacji kobiet, LGBT, Romów oraz innych wykluczonych. Dotyka także różnorodności kulturowej, ekologii i demokracji miejskiej.
Swoje działania realizuje poprzez akcje społeczno-artystyczne w przestrzeni publicznej, otwarte wykłady, debaty i warsztaty.

Festiwal Transeuropa to wydarzenie społeczne o charakterze międzykulturowym, integrujące mieszkańców miasta oraz miast Europy w których odbywa się symultanicznie. Działania podczas wydarzenia są społecznie zaangażowane, oraz ukierunkowane na zmianę postaw społecznych i edukacje. Festiwal to: performance w przestrzeni miejskiej, wystawy, debaty o prawach kobiet, akcje propagujące tolerancję wobec mniejszości seksualnych, warsztaty sztuki ekologicznej.

Festiwal odbywać się będzie od 6 do 14 mają 2011 roku. Równolegle będzie trwać w takich miastach Europy jak: Berlin, Sofia, Rzym, Bolonia, Londyn, Bruksela, Cluj, Paryż.

Lublin wbrew historycznym uwarunkowaniom, nie jest miastem tolerancyjnym, bardzo często dochodzi tutaj do przejawów homofobii czy ksenofobii. Pragniemy pokazać w nowoczesny sposób tolerancję na odmienność i uwrażliwić społeczeństwo na zjawiska powszechne w Europie a u nas dotychczas marginalizowane. Zamierzamy zaprezentować szerszej publiczności, która nie miała możliwości zapoznania się z najciekawszymi w Europie kampaniami społecznymi dotyczącymi wykluczenia społecznego

Festiwal łamie tematy tabu prezentując najlepszą sztukę mówiącą o problemach homoseksualizmu.

Lublin posiada niedoceniona tradycję różnorodnych modeli miłości: od XIX wiecznej pisarki Narcyzy Żmichowskiej, opiewającej o miłość z kobietami po Józefa Czechowicza.

Organizatorzy wychodzą z założenia, że demokracja to nie tylko rządy większości, ale docenienie mniejszości.

Gościnność powinna charakteryzować Lublin, miasto różnych kultur i różnych miłości. Sztuka przedstawiona na festiwalu inspiruje do pielęgnacji praw kobiet i mniejszości narodowych i uczuciowych. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego etyk Jan Hartman napisał w "Gazecie Wyborczej": "To homofobia jest grzechem, zgorszeniem i zagrożeniem, a nie homoseksualizm. To z niej, a nie z homoseksualnej miłości, wypływa strach i krzywda niewinnych".

Festiwal bierze pod uwagę różnorodną tożsamość człowieka. Większość i mniejszości tworzą razem społeczeństwo obywatelskie – demokratyczne i wspomagające się wzajemnie.

Festiwal udowodni, że Lublin może być coraz bardziej gościnny, otwarty na wykluczonych, akceptujący odmienność. Zaplanowane działania są potrzebne w czasach, gdy myśl światowa ceni inność.

PROGRAM:

5 maja 2011 r.
OTWARCIE FESTIWALU

godz. 19:00 Wernisaż wystaw w Galerii Labirynt "Miłość to miłość. Sztuka jako aktywizm LGBTQ" (kurator: Paweł Leszkowicz) i "Współczesna sztuka Albanii" (kurator: Wacław Kuczma)
godz. 20:00 Spotkanie z Kazimierą Szczuką (prowadzenie: Tomasz Kitliński), Galeria Labirynt, ul. Grodzka 5A

6 maja 2011 r.

godz. 16:00 Wernisaż wystawy "Przeciwdziałaj dyskryminacji", Kawiarnio-Księgarnia "Spółdzielnia" Programu Społecznego ONZ, ul. Peowiaków 11
godz. 19:00 Prezentacja wystaw "Miłość to miłość. Sztuka jako aktywizm LGBTQ" (kurator: Paweł Leszkowicz) i "Współczesna sztuka Albanii" (kurator: Wacław Kuczma), Galeria Labirynt, ul. Grodzka 5A
Wykłady multimedialne:
Wacław Kuczma, Sztuka albańska
Paweł Leszkowicz, Estetyka i etyka sztuki LGBTQ w Europie
godz. 21:00 Party w Przestrzeni Działań Twórczych Tektura, ul. Wieniawska 15a

7 maja 2011 r.
Galeria Labirynt, ul. Grodzka 5A

godz. 11:00-13:00 Dr Klaudia Giordano (KUL), warsztaty ekologiczne
godz. 13:15-14:15 Dr Piotr Jarecki, Demokracja jest zdrowsza
godz. 14:30-15:30 Barbora Badurova (Słowacja), Biofilia – filozofia życia
godz. 15:45-16:45 Agnieszka Ziętek (UMCS) Rzeczywistość nie istnieje, czyli współczesność według Jeana Baudrillarda
godz. 17:00-18:00 Dr Andrzej Kapusta (UMCS), Szaleństwo i metoda
godz. 18:15- 20:00 debata Media i sztuka jako performowanie praw człowieka: Tomasz Bazan (Teatr Maat Projekt), Rafał Czekaj (Krytyka Polityczna), Joanna Hołda, Katarzyna Hołda, Prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak (KUL), Gabriele Lesser (korespondentka "Die Tageszeitung"), Dr Paweł Leszkowicz (University of Sussex), Szymon Pietrasiewicz, Waldemar Tatarczuk (Galeria Labirynt)

8 maja 2011 r.
Galeria Labirynt, ul. Grodzka 5A

godz. 10:00 -13:00 Katarzyna Hołda, warsztaty sztuki z recyklingu
godz. 13:15-14:15 Dr Sylwia Nadgrodkiewicz, Transnarodowa filozofia gender Seyli Benhabib
godz. 14:30-15:30 Agnieszka Caban (kulturoznawczyni, działaczka romska), Gender w kulturze romskiej
godz. 15:45-16:45 Dr Tomasz Kitliński (UMCS), O wybitnych Żydówkach rodem z Lubelszczyzny: od Róży Luksemburg przez Bellę Szapirę (Bund) do Nan Goldin
godz. 17:00-18:45 Prof. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski), Transgender w sztuce
godz. 19:00-20:30 debata Sztuka jako aktywizm gender i LGBTQ: Arek Gruszczyński (Warszawa), Agnieszka Grzybek (Zieloni 2004), Dr Paweł Leszkowicz (University of Sussex), Magdalena Linkowska (Galeria Labirynt), Prof. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski), Tomasz Szypuła (Kampania Przeciw Homofobii)
godz. 11:00-17:00 Warsztat "Oswajanie transpłciowości", prowadzenie: Anna Grodzka i Lalka Podobińska, Stowarzyszenie Homo Faber, ul. Krakowskie Przedmieście 39
godz. 18:00 Spotkanie z Anną Grodzką, prezeską Fundacji na rzecz Osób Transpłciowych "Trans-fuzja", Kawiarnio-Księgarnia "Spółdzielnia" Programu Społecznego ONZ, ul. Peowiaków 11

9 maja 2011 r.

godz. 19:00 Wernisaż pracy Glorii Minety "Miasto Miłości", Kamienica Cudów, Krakowskie Przedmieście 59

10 maja 2011 r.

godz. 18:00 Paweł Korbus i Piotr Sałata, wystawa "Ciało" Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, ul. Lipowa 13
godz. 19:30 Szymon Pietrasiewicz, performance "Zakręty", Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, ul. Lipowa 13

11 maja 2011 r.

godz. 18:00 Wieczorek poezji homoerotycznej, Kampania Przeciw Homofobii, Kawiarnio-Księgarnia "Spółdzielnia" Programu Społecznego ONZ, ul. Peowiaków 11
godz. 20:00 Projekcja filmu "Nadprodukcja. Terror konsumpcji" Erik Gandini, Johan Söderberg , TEKTURA

12 maja 2011 r.

godz. 18:00 debata o edukacji: Jakub Biernat (Zieloni 2004), Dr Łukasz Jasina (Kultura Liberalna), Dr Tomasz Kitliński (UMCS), Prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak (KUL), Teresa Klimowicz (Krytyka Polityczna), Prof. Jadwiga Mizińska (UMCS), Szymon Pietrasiewicz, Jacek Zalewski (Krytyka Polityczna) Kawiarnio-Księgarnia "Spółdzielnia" Programu Społecznego ONZ, ul. Peowiaków 11
O kryzysie edukacji wyższej: czy możemy poddać się komercjalizacji szkolnictwa wyższego? Jak demokratyzować dostęp do edukacji i uczestnictwo w niej, a także samą instytucję uniwersytetu?
godz. 20:00 Teatr Boczny "Niestąd", Sala Widowiskowa, Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16

13 maja 2011 r.

godz. 17:00 Paweł Korbus "Warsztaty ciała-teatr fizyczny-performance" Sala Czarna, Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16
godz. 19:00 Wernisaż wystawy "Madonny" Katarzyny Hołdy w Galerii Labirynt (kuratorka: Magdalena Linkowska)
godz. 20:00 Teatr Maat Projekt "Indukcje" reżyseria, choreografia, taniec Tomasz Bazan z udziałem Jacka Poniedziałka (Nowy Teatr), Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16

14 maja 2011 r.

godz. 18:00 Dr Jan P. Gałkowski (Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze) "Lublin jako cosmopolis", Kawiarnio-Księgarnia "Spółdzielnia" Programu Społecznego ONZ, ul. Peowiaków 11
godz. 20:00 Janusz Adam Biedrzycki (Teatr Chorea, Fabryka Sztuki) monodram "Upadek. Psycho-Somatic Gay", Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16
godz. 21:00 Marceli G. Warsztaty japońskiej sztuki wiązania Shibari – wykład i warsztaty. Wstęp od 18 lat. Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16, Sala Czarna

designed by know-line.pl