GALA KONKURSU OHP "100 BOHATERÓW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI"

Data dodania: 14 listopad 2018

Komenda Główna OHP i Lubelska Wojewódzka Komenda OHP serdecznie zapraszają do udziału w uroczystej gali Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego OHP pt. „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” – 15 listopada 2018 r. o godz. 11.00, Sala „Błękitna” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

 

Gala finałowa jest zwieńczeniem wieloetapowego przedsięwzięcia, w ramach którego młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy chce w szczególny sposób uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Podczas gali 24 laureatów konkursu OHP „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” odbierze dyplomy i nagrody. W programie będzie także koncert patriotyczny w wykonaniu m.in. młodzieżowej orkiestry dętej z Szastarki, spektakl „Inka” i występy artystyczne w wykonaniu młodzieży i kadry OHP z Włodawy, Chełma
i Lublina.

 

Na okolicznej wystawie przedstawione będą 123 prace konkursowe – biogramy prezentujące postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Konkurs adresowany był do wszystkich uczestników OHP. Wpłynęło 187 projektów z całej Polski, a ocenie poddano 149 prac spełniających wymagania regulaminu.

 

Komisja złożona z historyków prof. Tomasza Panfila i Przemysława Jaśkiewicza oraz plastyka Doroty Jurkowskiej wybrała prace, których autorom przyznano nagrody i wyróżnienia. Każda z prac składa się z opracowania graficznego oraz biogramu dotyczącego danego bohatera. Materiały dotyczące postaci historycznych z okresu od konfederacji barskiej w 1768 r. do przyłączenia Litwy Środkowej do Państwa Polskiego w 1922 r. opracowywane były w pięciu kategoriach: bohaterowie związani z działaniami militarnymi, politycy, przedstawiciele duchowieństwa, reprezentanci różnych grup społecznych, zawodowych, ekonomicznych, nauki, sztuki i kultury, bohaterowie „małych ojczyzn”.

 

Dla laureatów konkursu, którzy przyjeżdżają na galę finałową, przygotowano atrakcje związane
z trzydniowym pobytem w Lublinie, w tym wycieczkę lubelskim szlakiem niepodległościowym połączoną z grą miejską, warsztaty survivalowe i grę terenową w Nasutowie oraz udział w spotkaniu podsumowującym działania młodzieży na polskich cmentarzach Wołynia w ramach projektu „Wołyń 2018. ReMisja”.

 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP pt. „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” został ogłoszony przez Komendę Główną OHP 5 lipca 2018 r. Organizatorami konkursu są: Lubelska Wojewódzka Komenda OHP i Komenda Główna OHP. Inicjatywa ma na celu upamiętnić w roku jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski bohaterów, dzięki którym nasza ojczyzna odzyskała wolność. Wśród celów konkursu są: kreowanie zainteresowań historią Polski, pogłębianie wiedzy o dziedzictwie narodowym Rzeczypospolitej Polskiej, kształtowanie szacunku wobec bohaterów – przedstawicieli minionych pokoleń, kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości i tożsamości narodowej, budowanie tożsamości współczesnego Polaka w oparciu o wzorce z przeszłości, wspieranie młodzieży w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań, a także aktywizowanie pasji i zdolności twórczych.

 

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan prof. Mirosław Piotrowski, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pan Krzysztof Michałkiewicz, Wojewoda Lubelski Pan dr hab. Przemysław Czarnek, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk. Patronat medialny sprawują redakcje TVP 3 Lublin i Polskiego Radia Lublin.

designed by know-line.pl