Hokey Pokey – język angielski z native speakerem

Data dodania: 19 wrzesień 2016

Warsztaty z języka angielskiego dla dzieci w wieku 6 – 13 lat prowadzi Anthony Odeyale, wykwalifikowany nauczyciel stosujący metodą Early Stage.
Pochodzi z Nigerii, mieszkał w Wielkiej Brytanii a od 20 lat żyje w Polsce. Ucząc języka łączy go z ruchem i muzyką. Dzięki temu zdobywanie wiedzy odbywa się w sposób przystępny i naturalny.

Early Stage to połączenie wielu nowoczesnych metod i technik z tradycyjnym podejściem do nauki. Mówienie do uczniów prostym językiem, z dużą liczbą powtórzeń – tak, jak rodzice mówią do dziecka, ucząc je języka ojczystego, stwarzanie w klasie naturalnych sytuacji sprzyjających wzajemnej komunikacji, ułatwianie zapamiętywania słów i zwrotów przy pomocy kojarzenia ich z ruchem i muzyką – wszystko to sprawia, że nauka języka staje się przyjemnością.

Wraz z intensywnym trybem nauki taka metoda umożliwia osiągnięcie najlepszych efektów. Zachęcamy młodych słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Opłata: 10 zł

designed by net-line.pl