II Forum Młodych

Data dodania: 13 czerwiec 2012

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

zaprasza na

II FORUM MŁODYCH Lublin 2012
„Od praw dziecka do praw seniora”
w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka oraz
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

13 czerwca 2012 r.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Mełgiewska 7-9
godz. 9.00 – 15.00

Organizatorzy

Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie

Forum adresowane jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, nauczycieli, wychowawców i opiekunów samorządów szkolnych oraz seniorów.

Przedsięwzięcie ma na celu spotkanie młodzieży aktywnie działającej na rzecz swoich społeczności lokalnych, a także udział młodych ludzi w profesjonalnych warsztatach tematycznych dotyczących poszanowania praw człowieka. Istotą projektu jest integracja międzypokoleniowa, wspieranie i propagowanie idei aktywnego życia wśród seniorów i młodzieży oraz przestrzeganie praw obywatelskich.

W ramach II Forum Młodych przewidziano interesujące warsztaty, wykłady, spotkania, prezentacje i spektakle teatralne oraz dyskusje panelowe z udziałem uczestników Forum.

CELE

konfrontacja Korczakowskiej wizji szkoły i modelu wychowania ze spostrzeżeniami młodych ludzi,
integracja międzypokoleniowa, zacieśnienie więzi między juniorami i seniorami poprzez wspólne uczestnictwo w warsztatach,
wymiana doświadczeń między młodzieżą i seniorami,
rozwijanie własnych pasji bez względu na wiek,
rozwijanie wyobraźni twórczej, odkrywanie i promocja talentów

Program II Forum Młodych
13 czerwca 2012 r.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.50 Część I Inauguracja Forum – aula E III piętro
Prowadzenie prof. dr hab. Mirosław Jarosz – Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
1. Otwarcie Sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego – Magdalena Sobczuk, Marszałek PDiMWL
2. Prezentacja spektaklu „Modlitwa Korczaka” – Teatr PANOPTICUM, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie
3. Uroczysta inauguracja Forum – prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki, Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
4. Powitanie uczestników Forum – mgr Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty
5. Wystąpienia zaproszonych gości
6. Przedstawienie założeń projektu – „Od praw dziecka do praw seniora”– Karol Gorecki, Wicemarszałek Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego

9.50 – 10.40 Część II Wykłady – aula E III piętro
Moderator – prof. dr hab. Mirosław Jarosz – Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
1. Do czego człowiekowi potrzebne są prawa – prof. dr hab. Zbigniew Gaś, WSEI
2. Dzieci nie ryby – swój głos mają – czyli o tym, jakie prawa posiada mały człowiek
dr Marta Pawelec, WSEI
3. JESTEM, więc mam prawa – świadomość praw elementem tożsamości nastolatka
mgr Monika Baryła – Matejczuk, WSEI
4. Dojrzałość swoje prawa ma. Prawa dorosłego – czy to oczywiste
dr Wiesław Poleszak, WSEI.
5. Senior – to brzmi dumnie – czyli jak w dzisiejszym świecie nie stać się niepotrzebnym
prof. dr hab. Marian Stepulak, WSEI.

10.40 – 12.00 Część III Prezentacje
1. Poczęstunek w patio
2. Prezentacja twórczości uczniów na korytarzach uczelni
3. Występy zespołów artystycznych i warsztaty w hali sportowej i na dziedzińcach WSEI
• pokaz taneczny zespołu ARABESKA – MDK „Pod Akacją” – hala sportowa
• występ Zespołu Tańca Dawnego BELRIGUARDO i Zespołu Muzyki Dawnej
LA FOLIA – MDK Nr 2 W Lublinie – hala sportowa
• pokaz tańca POPPING Wiktora Robaczyńskiego – Bursa Międzyszkolna nr 1 w Zamościu –
dziedziniec WSEI
• warsztaty bębniarskie – występ grupy „Młode Djembe” – dziedziniec WSEI
• Happening – instalacja artystyczna „Labirynt” – Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie –
sala C 108, I piętro
• 4. Stoisko z ceramiką – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Puławach, patio, parter

12.00 – 13.30 Część IV Panele dyskusyjne (spotkania w grupach odbywają się równolegle)
1. Prawa człowieka w rodzinie – moderator: dr Marta Pawelec (WSEI)
sala C014, parter
2. Prawa człowieka w szkole – moderator: dr Małgorzata Sitarczyk (UMCS)
sala C 210, II piętro
3. Prawa człowieka w grupie rówieśniczej – moderator: mgr Monika Baryła – Matejczyk (WSEI)
sala C 214, II piętro
4. Prawa człowieka w społeczności lokalnej – moderator: mgr Grzegorz Kata (UMCS)
sala C 017, parter
5. Prawa człowieka w szerokim społeczeństwie – moderator: dr Marcin Stencel (WSEI)
sala C 109 I piętro
6. Prawa człowieka w świecie – moderator: dr Wiesław Poleszak (WSEI)
sala C 015, parter
13.30 – 13.50 Przerwa – przejście do sali konferencyjnej
13.50 – 15.00 Cz. V Posumowanie Forum
Moderator – prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś, Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
1. Spektakl na do widzenia – „Przekleństwo inteligencji czyli można i tak, a czasami też trochę inaczej”
– Teatr Satyry „Zielona Mrówa” – Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie
2. Relacje przedstawicieli grup z paneli dyskusyjnych
3. Podsumowanie Forum – mgr Anna Dudek – Janiszewska, Wicekurator Oświaty w Lublinie
4. Zamknięcie Sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego –
Piotr Dudko, Wicemarszałek PDiMWL
Koordynatorem II Forum Młodych jest pani Joanna Kulikowska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie, opiekun Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego.
Tel. 81 53 85 206 lub 665 422 800 mail: joanna.kulikowska@kuratorium.lublin.pl

designed by know-line.pl