Informacja o zdarzeniu w Ogrodzie Saskim w dniu 3.07.2024 r.

Data dodania: 04 lipiec 2024
Informacja o zdarzeniu w Ogrodzie Saskim w dniu 3.07.2024 r.

W nawiązaniu do wczorajszego (3 lipca) zdarzenia na terenie Ogrodu Saskiego (oderwanie się konaru drzewa) informujemy, że wszystkie drzewa znajdujące się na terenach miejskich objęte są regularnymi przeglądami dendrologicznymi oraz stałym monitoringiem pracowników Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Ostatni taki przegląd na terenie parku miał miejsce 1 lipca, zaś kompleksowy przegląd dendrologiczny w maju. Uszkodzone wczoraj drzewo nie wykazywało żadnych oznak, które mogłyby wskazywać na osłabienie czy chorobę. Oderwanie się konaru było najprawdopodobniej efektem jego naruszenia podczas ostatnich burz i silnych wichur.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i odwiedzających parki gości, wszystkie drzewa na terenie miejskich parków i miejsc użyteczności publicznej zostaną ponownie zlustrowane. Priorytetem będą okolice placów zabaw, alejek i miejsc, w których wypoczywają mieszkańcy. Taki, dodatkowy przegląd, już się rozpoczął. 

– Wszystko wskazuje na to, że oderwanie się konaru było zdarzeniem losowym. Drzewo do tej pory nie wykazywało żadnych cech chorobowych czy osłabienia i posuszu, było w dobrej kondycji zdrowotnej. Najprawdopodobniej doszło do jego nadwyrężenia i uszkodzenia konaru podczas ostatnich silnych wiatrów i burz. Pracownicy Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej wraz z przedstawicielami firmy odpowiadającej za utrzymanie Ogrodu Saskiego już są w terenie i weryfikują stan drzewostanu. Te działania realizowane są na terenie całego miasta, we wszystkich miejskich parkach i miejscach użyteczności publicznej, podobnie dzieje się to po każdej burzy czy silnej wichurze – mówi Blanka Rdest, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Ogród Saski jest zabytkowym miejskim parkiem, z najstarszym drzewostanem. Większość drzew ma co najmniej kilkadziesiąt, a niektóre z nich nawet powyżej stu lat. Zgodnie z obowiązującą umową, firma zieleniarska codziennie weryfikuje stan Ogrodu Saskiego także pod względem fitosanitarnym drzew, w tym starodrzewu, oraz usuwania niezwłocznie wszelkich powstających zagrożeń dla osób i mienia. Prace pielęgnacyjne drzew prowadzone są regularnie w przypadku, kiedy zachodzi taka potrzeba, po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Weryfikacji stanu drzew dokonują zarówno pracownicy Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM Lublin, jak i specjalistyczna firma zieleniarska, która przekazuje stosowne informacje do Wydziału.

Przypominamy, że w przypadku zauważenia niepokojących sytuacji, także dotyczących stanu drzew na terenach miejskich oraz ewentualnego zagrożenia, informacje można przekazać do Straży Miejskiej Miasta Lublin (tel. 986), do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin (tel. 81 466 1712) oraz Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM Lublin (tel. 81 466 3100), które niezwłocznie podejmują stosowne interwencje.

W wyniku wczorajszego zdarzenia w Ogrodzie Saskim w okolicy Muszli Koncertowej poszkodowane zostały dwie osoby. Na miejscu natychmiast została im udzielona niezbędna pomoc, interwencję podjęły straż miejska, straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego i policja. Obecni byli także pracownicy Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM Lublin.

designed by know-line.pl