Informacje drogowe: ul. Lubelskiego Lipca ’80

Data dodania: 26 czerwiec 2024
Informacje drogowe: ul. Lubelskiego Lipca ’80

W dzielnicy Za Cukrownią trwa budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80. Od czwartku (27 czerwca) rozpocznie się tam kolejny etap prac i zmieni czasowa organizacja ruchu. 

Drogowcy zamkną ul. Ciepłą na odcinku od ul. Betonowej do ul. Przeskok, w celu prowadzenia tam robót sanitarnych. Dla mieszkańców wydzielono parking przy skrzyżowaniu ulic Lubelskiego Lipca ’80 z Diamentową. Utrudnienia potrwają do końca sierpnia. W ostatnim czasie wzdłuż ul. Ciepłej wykonawca zakończył prace przy montażu zbiornika retencyjnego. Podziemny obiekt ma 46 m długości, 6 m głębokości i 2,8 m średnicy. Kolejny pojawi się jeszcze przy ulicy Przeskok i będzie się składał z dwóch zbiorników o średnicy 2,5m i długości 13 m.
Na terenie budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80 widać już główny przebieg drogi oraz ciągów pieszych i rowerowych. Drogowcy zakończyli już palowanie wykonując ok. 9,5 tys. kolumn betonowych oraz zamontowali dodatkowe wzmocnienie w formie blisko 70 tys. m2 materacy z geosiatki wypełnionych kruszywem. Trwa wykonywanie nowych podpór pod ciepłociąg. Na trasie głównej ul. Lubelskiego Lipca ’80 trwają równolegle prace w każdej z branży. Z początkiem lipca wykonawca będzie kontynuował wykonywanie warstw bitumicznych. Na ukończeniu jest usuwanie kolizji sieci niskiego i średniego napięcia – dotychczas przebudowano ok. 5 tys. m kabli. W dalszym ciągu trwa budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami i urządzeniami oczyszczającymi. Wykonano również ponad 2,8 tys. m kanalizacji deszczowej. Ponadto rozpoczęto budowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lubelskiego Lipca ’80 i Cukrowniczej. Jednocześnie trwają roboty na drogach przylegających. Na ul. Włościańskiej, od strony od ul. Krochmalnej trwają roboty brukarskie i bitumiczne, co oznacza, że została już tam wykonana w całości infrastruktura podziemna, w tym przebudowano sieć wodociągową i sanitarną. Do tej pory na całej inwestycji drogowcy wykonali już ok. 35% robót o wartości ponad 38 mln zł. 

Ul. Lubelskiego Lipca ’80  zostanie przedłużona na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do ul. Cukrowniczej. Drogę przewidziano na całej długości jako dwujezdniową, trzypasową, z buspasami, z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym. Zakres inwestycji obejmuje budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych. Ponadto wykonawca zbuduje dwie sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach z ul. Włościańską i ul. Cukrowniczą. Przebudowę przejdą również odcinki ulic bocznych m.in. Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i wewnętrznej Dzierżawnej. W ramach rozbudowy, w granicach pasa drogowego, zostanie wykonanych również 40 nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i 20 sieci wodociągowej, co umożliwi mieszkankom i mieszkańcom podłączenie się do sieci miejskiej.

Zgodnie z umową termin zakończenia inwestycji mija z początkiem lutego 2025 r., a jej wartość to 96 mln zł. Przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca ’80 to zadanie dofinansowane kwotą 65 mln z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

designed by know-line.pl